Systeemvoorwaarden

HiCAD

HiCAD 2021 Systeemvereisten

HiCAD 2020 Systeemvereisten

HiCAD compatibiliteitsmatrix

HiCAD interfaces

We hebben de belangrijkste vragen voor u samengevat:

Welke Windows-besturingssystemen zijn compatibel met HiCAD?

Vanaf HiCAD 2021 zal alleen Microsoft Windows 10 worden ondersteund.

Heeft het stopzetten van Windows ®7 invloed op het gebruik van HiCAD?

Microsoft® heeft de ondersteuning voor het Windows® 7 besturingssysteem in januari 2020 stopgezet. Daarom zijn HiCAD 2020 SP2 en HELiOS 2020 SP2 de laatste versies van ons CAD of PDM systeem met ondersteuning voor Windows® 7en 8. Ook de bijbehorende server besturingssystemen (Windows Server 2008 R2 en ouder) zullen dan niet meer worden ondersteund.

Met welke producten van het PDM systeem HELiOS is HiCAD compatibel?

Dit is afhankelijk van welke van onze HiCAD producten u gebruikt. U heeft altijd minimaal de HELiOS software generatie nodig die u gebruikt van HiCAD. U vindt hier een overzicht.

Welke koppelingen zijn beschikbaar?

HiCAD kan gekoppeld worden aan verschillende systemen zoals LogiKal, PartSolutions, KISSsoft en CADClick. Welke versies worden ondersteund door de koppeling kan worden gevonden hier.

Met welke Microsoft Office versies is HiCAD compatibel?

HiCAD-versies tot 2018 zijn compatibel met alle huidige Microsoft Office-versies. In verband met VBA kan het echter aan beperkingen onderhevig zijn.

Welke browsers zijn compatibel met HiCAD?

Internet Explorer 9-11, Edge, Mozilla Firefox en Google Chrome zijn tot 2018 compatibel met HiCAD-versies.

Wat zijn de systeem- en hardware-eisen?

Voorwaarden voor de installatie van onze software zijn een internetverbinding en een geschikt station voor het installatiemedium. In principe kan elke hardware worden gebruikt die beschikt over de nieuwste stuurprogramma's voor de toepasselijke besturingssystemen. Let erop dat bijvoorbeeld de drivers van de grafische kaart de volledige OpenGL command set ondersteunen. Alleen bij gebruik van de HiCAD Point Cloud module heeft u een duidelijk hogere hardware configuratie nodig. Dit is ook afhankelijk van de project grootte.


Vanaf HiCAD 2021 wordt in alle HiCAD modules alleen nog OpenGL versie 4.3 gebruikt. Dit betekent dat HiCAD 2021 alleen kan worden uitgevoerd op computers waarvan de grafische kaart OpenGL versie 4.3 of hoger ondersteunt. Meer informatie en een voorbeeld voor een optimale hardware configuratie kunt u vinden in de HiCAD Systeemeisen.

HELiOS

Systeemvereisten HELiOS 2021

We hebben de belangrijkste vragen voor u samengevat:

HELiOS Licentieserver

Wat is de HELiOS licentie server?

Om HELiOS te kunnen gebruiken, moet u de software in licentie geven. Dit kan via 2 verschillende soorten licenties:

Netwerklicenties

Als u kiest voor een netwerklicentie (server-based), wordt de licentie direct gekoppeld aan de hardware van de server die de HELiOS-licenties centraal beheert. Deze licenties kunnen worden gebruikt door elk werkstation in uw netwerk dat met deze server is verbonden.

Netwerklicenties kunnen echter ook worden gebruikt als er geen netwerkverbinding is tussen het werkstation en de server. Voor dit doel kan een licentie tijdelijk worden gebruikt als een zogenaamde forensenlicentie door deze direct vanaf de licentieserver uit te checken.

Standalone licenties (lokale licenties)

De activering is hier direct gekoppeld aan de hardware van het werkstation waarop u met HELiOS werkt.

Om gebruik te maken van netwerklicenties moet een licentieserver worden geïnstalleerd. De licentieserver voert de licenties uit en beheert deze in een multi-user omgeving. Het biedt een overzicht van alle licenties en beheert de licentieaanvragen van alle gebruikers die een HELiOS applicatie willen draaien.

Wat zijn de systeem- en hardwarevereisten voor de HELiOS-licentieserver?

Voor het verlenen van licenties gebruiken wij de software Sentinel RMS© van het bedrijf De licentieserver is in principe een 32-bit toepassing. Meer informatie hierover vindt u in de systeemvereisten.

Moet de licentieserver op een aparte server worden geïnstalleerd?

Nee, de licentieserver hoeft niet per se op een aparte server of op een serverbesturingssysteem te worden geïnstalleerd.

Wat zijn de vereisten voor het gebruik van de licentieserver?

Voor de juiste werking van de licentieserver is een statisch IP-adres nodig. Bij gebruik van een virtuele server moet een statisch MAC-adres beschikbaar zijn. Bovendien mag de licentieserver niet samen met een HELiOS-client op dezelfde computer worden geïnstalleerd, aangezien beide producten systeeminformatie met betrekking tot licenties delen.

De licentieserver vereist internettoegang om licenties te activeren of te deactiveren.

Kan de HELiOS licentieserver in een virtuele omgeving worden gebruikt?

Het licentiebeheer op basis van Sentinel RMS© van het bedrijf gemalto© kan in principe ook in virtuele omgevingen worden gebruikt.

HELiOS Database server

Wat is de HELiOS database server?

HELiOS beheert alle metadata centraal in een database. Hiervoor is een databaseserver nodig die de bijbehorende gegevensbeheerdiensten ondersteunt en levert. De database server (RDBMS) kan een Microsoft SQL Server of een Oracle database server zijn.

Heeft het stopzetten van Windows ®7 invloed op het gebruik van HELiOS?

Microsoft® heeft de ondersteuning voor het Windows® 7 besturingssysteem in januari 2020 stopgezet. Daarom zijn HiCAD 2020 SP2 en HELiOS 2020 SP2 de laatste versies van ons CAD of PDM systeem met ondersteuning voor Windows® 7en 8. Ook de bijbehorende server besturingssystemen (Windows Server 2008 R2 en ouder) zullen dan niet meer worden ondersteund.

Wat zijn de systeem- en hardwarevereisten voor de HELiOS database server?

De hardwarevereisten zijn in de eerste plaats gebaseerd op de specificaties van de respectieve RDBMS-fabrikant (Microsoft / Oracle). Meer informatie hierover vindt u in de systeemvereisten.

Zijn er minimale vereisten voor het hoofdgeheugen of de harde schijfruimte?

Ja, bovendien minstens 4 GB hoofdgeheugen. Naarmate de databasegrootte toeneemt, moet ook het werkgeheugen worden uitgebreid om optimale prestaties te garanderen. Daarnaast is er minstens 10 GB vrije ruimte op de harde schijf. De werkelijke behoefte is afhankelijk van de omvang van de database.

Is het mogelijk om een virtuele server te gebruiken?

In principe is het gebruik van virtuele servers mogelijk. Zorg in dit geval voor voldoende prestaties binnen de virtuele omgeving.

Is het mogelijk om een SQL Express Server te gebruiken?

Sinds enige tijd is ook het productieve gebruik van SQL Server Express mogelijk. U dient echter op te merken dat SQL Express een limiet (10 GB) heeft op de grootte van elke database en slechtere prestaties biedt dan SQL Standaard, vooral op krachtige hardware.

HELiOS Vault server

Wat is de HELiOS Vault Server?

HELiOS slaat alle gebruikersgegevens (bestanden) op in een centraal bestandssysteem of optioneel in de HELiOS Vault Server. Of een HELiOS Vault Server nodig is, hangt af van de gebruikte specifieke koppelingen. De HELiOS Vault Server is de centrale elektronische kluis voor alle documenten in het bedrijf. Dit voorkomt op effectieve wijze een directe, ongecontroleerde toegang tot veiligheidsrelevante bestanden.

Speciale authenticatie en check-in/check-out mechanismen op de achtergrond beperken in feite de toegang tot de respectieve bevoegde personen en regelen ook gelijktijdige gelijktijdige toegang op basis van het respectieve toegangstype.

De HELiOS Vault Server is ook de basis voor documentreplicatie als er meerdere locaties moeten worden geïntegreerd.

Wat zijn de systeem- en hardwarevereisten voor de HELiOS database server?

De HELiOS Vault Server kan als 32-bit of 64-bit toepassing worden geïnstalleerd. Meer informatie hierover vindt u in de systeemvereisten.

Moet de HELiOS Vault Server noodzakelijkerwijs worden gebruikt?

Als u uitsluitend met de koppelingen naar HiCAD en/of Microsoft Office werkt, is het gebruik van de HELiOS Vault Server optioneel. Voor alle andere koppelingen moet de HELiOS Vault Server worden gebruikt.

HELiOS Client

Wat is de HELiOS Client?

HELiOS kan worden geïntegreerd in een CAD systeem zoals HiCAD of SOLIDWORKS,  maar ook stand-alone worden gebruikt - als HELiOS Desktop. De betreffende klant moet lokaal worden geïnstalleerd.

Wat zijn de systeem- en hardware-eisen voor HELiOS Client?

De HELiOS-client kan als 32-bits of 64-bits toepassing worden geïnstalleerd. Meer informatie is te vinden in de systeemvereisten. Vanaf HELiOS 2021 (versie 2600), zijn de 32-bit installaties voor HELiOS en de HELiOS Viewer niet langer beschikbaar in de download area van de ISD Wiki. Als u een 32-bit installatie nodig heeft, neem dan contact op met de ISD Support support@isdgroup.com.

Wat moet ik weten voordat ik een HELiOS client opstart?

Voordat u een HELiOS client kunt gaan gebruiken, heeft u een HELiOS database server en een goed geconfigureerde ODBC verbinding nodig.

Welke koppelingen zijn beschikbaar voor de HELiOS klant?

Er is een veelvoud aan koppelingen met verschillende CAD-systemen, CAE-systemen en MS Office. Een gedetailleerde lijst van alle gekoppelde toepassingen vindt u hier.

Kan de HELiOS client in een virtuele omgeving worden bediend?

De HELiOS client kan ook op een virtuele machine draaien. Bij het gebruik van geïntegreerde kijkers moet rekening worden gehouden met de hardware-eisen van de desbetreffende kijkerfabrikant. De HELiOS client kan ook als terminal applicatie worden gebruikt.

HELiOS Internet Server

Wat is de HELiOS Internet Server?

Een HELiOS Internet server met web sharing stelt u in staat om uw klanten en leveranciers web-based toegang te geven tot projecten, documenten en artikelen. Met behulp van een standaard internetbrowser kunt u de relevante informatie weergeven, inclusief een grafisch voorbeeld. De HELiOS Internet server kan ook zeer effectief worden gebruikt binnen een gesloten netwerk. Het maakt onmiddellijk mobiele toegang tot gegevens en documenten mogelijk, waar dan ook in het bedrijf, bijvoorbeeld in de productie, het magazijn en de buitendienst, zonder speciale vereisten voor de respectievelijke technische uitrusting.

Wat zijn de systeem- en hardwarevereisten voor de HELiOS Internet Server?

De HELiOS Internet Server kan als 32-bit of 64-bit toepassing worden geïnstalleerd. De Microsoft Internet Information Server (IIS), ten minste versie 10.0 met ondersteuning voor ASP.NET 4.8, is eveneens vereist. Dit maakt deel uit van Windows, maar moet afzonderlijk worden geïnstalleerd/geactiveerd voordat de HELiOS Internet Server wordt geïnstalleerd. Meer informatie hierover vindt u in de systeemvereisten.

Heb ik de HELiOS Client nodig om de HELiOS Internet Server te gebruiken?

Ja, een HELiOS Client (HELiOS Desktop) moet naast IIS worden geïnstalleerd en geconfigureerd.

Wat is er nodig voor de live werking van de HELiOS Internet Server?

Voor de live werking van de HELiOS Internet Server is een (sub)domein inclusief een geldig SSL-certificaat en eventueel noodzakelijke port forwarding vereist. Gedetailleerde informatie vindt u hier.

Welke gebruiker moet de HELiOS Internet Server gebruiken?

De HIS moet dezelfde gebruiker gebruiken die nodig is voor de toegang tot en het gebruik van het HELiOS bureaublad.

HELiOS Spooler

Wat is de HELiOS Spooler?

De HELiOS Spooler is het automatiseringsplatform voor de server-side verwerking van print-, plot- en conversieopdrachten en andere automatiseringstaken. Het gebruik van de HELiOS Spooler biedt de volgende voordelen:

  • Automatische verwerking van print-/plotopdrachten met een breed scala aan configuratiemogelijkheden, zoals automatische toewijzing van uitvoerapparaten afhankelijk van de grootte van het formaat.
  • Automatische verwerking van conversieopdrachten, bijvoorbeeld voor het automatisch aanmaken van PDF-documenten. De beschikbare doelformaten verschillen afhankelijk van het gebruikte basis-CAD-systeem.
  • Alle opdrachten lopen centraal via de HELiOS spooler, waardoor de lokale werkplekken van de individuele gebruikers worden ontlast. Onnodige verstoringen in het dagelijkse werk worden zo vermeden. Parallel gebruik van meerdere HELiOS spoelen is mogelijk.
  • Banen kunnen worden getimed en geprioriteerd.
  • Huidige jobs, jobstatus en jobgeschiedenis zijn beschikbaar als resultatenlijsten. Individuele banen kunnen op elk moment worden herhaald
Wat zijn de systeem- en hardwarevereisten voor de HELiOS Spooler?

De HELiOS spooler is in principe een 64-bits toepassing. Dezelfde systeem- en hardware-eisen zijn van toepassing als voor de HELiOS-client. De minimumeisen zijn hier te vinden.

Wat is nodig voor de uitvoering van de plot- of converteeropdrachten?

De HELiOS Spooler vereist lokaal geïnstalleerde CAD-, elektrotechnische of kantoortoepassingen om de plotting of conversie uit te voeren. Houd er rekening mee dat u de juiste licenties nodig hebt om deze toepassingen te kunnen uitvoeren en dat er rekening moet worden gehouden met de hardware-eisen van de betreffende systeemleverancier.

Waar moet ik rekening mee houden als het gaat om de grootte van het hoofdgeheugen?

Het hoofdgeheugen moet minstens even groot zijn als het hoofdgeheugen van de gebruikte cliëntsystemen. Dit zorgt ervoor dat alle gegevens die door de HELiOS Spooler moeten worden verwerkt (die van de cliëntsystemen naar de HELiOS Spooler worden overgedragen) met succes kunnen worden verwerkt.

Moet ik een serverbesturingssysteem gebruiken?

Naast de client-besturingssystemen voor Windows kunnen ook server-besturingssystemen worden gebruikt. Of een server-besturingssysteem moet worden gebruikt, hangt af van de licentievoorwaarden voor het Microsoft-besturingssysteem dat u gebruikt. Het aantal toegestane gelijktijdige apparaataansluitingen is hier doorslaggevend.

Hoeveel gelijktijdige logins zijn er toegestaan op het besturingssysteem?

Vanaf Windows 7 zijn 20 gelijktijdige aanmeldingen op het besturingssysteem toegestaan. In dit geval moet u ervoor zorgen dat er voldoende vrije logins overblijven naast de bestaande logins die door de Print Clients op de clientcomputers kunnen worden gebruikt.

Kan de HELiOS Spooler in een virtuele omgeving worden uitgevoerd?

De HELiOS Spooler kan ook in een virtuele machine draaien. De parallelle installatie van CAD-, elektrotechnische of kantoortoepassingen kan echter door de betreffende systeemfabrikant worden beperkt. Met betrekking tot grafische functionaliteit, prestaties en printerintegratie kunnen virtuele omgevingen beperkingen hebben.

Mijn ISD account