Woordenlijst

A

Aanvaringscontrole

Analysemethode voor het uitsluiten van meerdere componenten in één en dezelfde assemblage.

API

Application Programming Interface - Programmeerinterface waarmee producten of diensten met elkaar kunnen communiceren, ongeacht hun implementatie.

Assembly based modeling

Modellering op basis van assemblage - Maak nieuwe modellen van matrijsonderdelen die uit een database zijn gehaald.

Associatieve afmetingen

Afmetingen die zich automatisch aanpassen aan veranderingen in de geometrische objecten die ze dimensioneren.

B

BIM

Het bouwen van datamodellering met behulp van software. Visualisatie van het gebouw als virtueel model voor transparante planningsstappen in elke bouwfase.

Bottom-Up Constructie

Een gedeeltelijk gecentreerd modelleringsproces waarbij het ontwerp van een assemblage begint met een structureel of functioneel basiselement en de afzonderlijke onderdelen relatief geïsoleerd van de gehele assemblage worden ontworpen.

C

Constraints

Beperkingen of randvoorwaarden die de relaties tussen de posities van de afzonderlijke elementen in het model weergeven.

D

Direct modeling

Intuïtieve wijziging en directe manipulatie van een computermodel door het tekenen van krommen in schetsen Bijvoorbeeld voor gevelconstructies met een gedurfde esthetiek en vloeiende rondingen.

DWG

Ontwerp dataformaat voor het tekenen, vormen, renderen, annoteren of meten.

DXF

Drawing Interchange Format - Gespecificeerd bestandsformaat voor uitwisseling met verschillende CAD-gegevens.

F

Feature-Techniek

Logging van het ontwerpproces, zodat elke stap op elk moment kan worden gewijzigd met behulp van de geïntegreerde functie-browser.
Voordeel: onnodige herberekeningen en dus onvermijdelijk langere reactietijden worden vermeden.

G

Gelijktijdige engineering

Tijdsoverlapping van opeenvolgende werkreeksen voor een betere coördinatie tussen ontwikkeling en productie - met als resultaat een kortere ontwikkelingstijd.

H

Hotfix

Software-update geleverd door de fabrikant van een softwaretoepassing om een fout te corrigeren.

I

IFC

Industry Foundation Classes - open standaard in de civiele techniek voor de digitale beschrijving van bouwmodellen.

Industrie 4.0

Vierde Industriële Revolutie. Machines die worden gebruikt om de industrie te revolutioneren. Vandaag de dag veranderen de gegevens van bedrijf. Het doel van Industry 4.0 is om deze gegevens vast te leggen, op te slaan en te gebruiken.

Interpart koppelingen

Het maken van onderdelen in een assemblage waarvan de grootte en de vorm kan worden gecontroleerd door de grootte en de vorm van een ander onderdeel in de assemblage.

M

Macrotechniek

Creatie van veelgebruikte geometrieën of functies met slechts enkele ingangen

Modification

Bewerkingen zoals het verwijderen, verplaatsen en bijsnijden van de objecten in de tekening.

O

Out of the box

Functie van een software- of hardwarecomponent die na installatie direct beschikbaar is zonder verdere aanpassing.

P

Parametrie

Het genereren van een computermodel door het invoeren van numerieke waarden met een aantal functies. Bijvoorbeeld voor de serieproductie van geïndividualiseerde standaardmeubelen of gereedschappen in verschillende maten.

PDM

Gebruik van één of meer softwareoplossingen voor het digitaal beheer van productgegevens in een centraal systeem.

PLM

Systeem voor het beheer van de verschillende overgangen die een product tijdens zijn levenscyclus ondergaat.

R

Rapid Prototyping

Verschillende processen voor de snelle productie van monstercomponenten - beginnend bij de ontwerpgegevens en indien mogelijk zonder handmatige omwegen.

Report Manager

HiCAD tool voor het afleiden van individuele stuklijsten met een druk op de knop direct uit de assemblagestructuur - zowel als hoeveelheden - als als een gestructureerde materiaallijst.

S

Smart engineering

Uitgebreide communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het productontwikkelingsproces voor betere prestaties, acceptatie door de klant en lagere product(-kosten).

STEP

Standard for the Exchange of Product model data - Standaard voor het beschrijven van productgegevens met het oog op de uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen.

T

Top-down-constructie

een modelleringsproces gericht op assemblages, waarbij het ontwerp van een assemblage begint met het hoogst mogelijke niveau en afzonderlijke onderdelen en subassemblages worden gedefinieerd in de context van de gehele assemblage

V

Viewer

Tool waarmee HiCAD-bestanden ook door niet-HiCAD-gebruikers snel en duidelijk kunnen worden geëvalueerd.

Mijn ISD account