Woordenlijst

A

Aanvaringscontrole

Analysemethode voor het uitsluiten van meerdere componenten in één en dezelfde assemblage.

Afschrijving

Proces waarbij een opgelopen uitgave of bestaande verplichting wordt gecompenseerd of gedekt door inkomsten of terugbetalingen.

B

Bronbestand

Bestand waarvan ingevoegde of opgevraagde gegevens afkomstig zijn en/of waarnaar een logische link bestaat.

E

Eindige-elementenmethode

Numerieke procedure die onder meer wordt gebruikt in het kader van simulaties voor gerichte constructieberekening en optimalisering.

G

Gelijktijdige engineering

Tijdsoverlapping van opeenvolgende werkreeksen voor een betere coördinatie tussen ontwikkeling en productie - met als resultaat een kortere ontwikkelingstijd.

Gevelbekleding

Gevel gemaakt van geprefabriceerde modulaire elementen die met verstelbare ankers aan de ruwbouw worden bevestigd.

I

Interoperabiliteit

Het vermogen van verschillende systemen om zo naadloos mogelijk samen te werken.

Interpart koppelingen

Het maken van onderdelen in een assemblage waarvan de grootte en de vorm kan worden gecontroleerd door de grootte en de vorm van een ander onderdeel in de assemblage.

L

Lasermeting

Digitale meetmethode voor de geometrische analyse van een object om planningsfouten te voorkomen.

M

Macrotechniek

Creatie van veelgebruikte geometrieën of functies met slechts enkele ingangen

Modification

Bewerkingen zoals het verwijderen, verplaatsen en bijsnijden van de objecten in de tekening.

O

Origineel gietproces

Een snel prototyping proces om een werkstuk laag voor laag op te bouwen uit vormloos of vormneutraal materiaal met behulp van fysische en/of chemische effecten.

P

Parametrie

Het genereren van een computermodel door het invoeren van numerieke waarden met een aantal functies. Bijvoorbeeld voor de serieproductie van geïndividualiseerde standaardmeubelen of gereedschappen in verschillende maten.

S

Script

Tekstbestand met commando's of scriptaanroepen op elke regel.

Specificaties

Beschrijving van het te ontwikkelen systeem en de bij de ontwikkeling betrokken groepen aan het begin van een ontwerpproces. Antwoorden op o.a. de vraag hoeveel ontwikkelingstijd er beschikbaar is.

T

Toegangsbeheer

Bepalen wie of wat op het netwerk toestemming heeft om verbinding te maken met een bepaalde bron en ervoor zorgen dat de juiste gebruiker toegang heeft tot de juiste toepassing op het juiste vertrouwensniveau.

Trapeziumvormige platen

Geprofileerde platen met een trapeziumvormige doorsnede die worden gebruikt in een groot aantal toepassingen in de industriële bouw voor dak-, plafond- en wandconstructies.

V

Verandermanagement

Wie veranderde wat en wanneer is een van de doelgerichte vragen die een PDM systeem als HELiOS kan beantwoorden.

W

WCS Wereldwijd coördinatenstelsel

Wereldcoördinatenstelsel, afgekort WCS - vast coördinatenstelsel in CAD met een oorsprong in het punt (0|0|0), dat onveranderlijk is en van waaruit alle objecten uniek gedefinieerd zijn.

A

API

Application Programming Interface - Programmeerinterface waarmee producten of diensten met elkaar kunnen communiceren, ongeacht hun implementatie.

Assembly based modeling

Modellering op basis van assemblage - Maak nieuwe modellen van matrijsonderdelen die uit een database zijn gehaald.

Associatieve afmetingen

Afmetingen die zich automatisch aanpassen aan veranderingen in de geometrische objecten die ze dimensioneren.

B

BIM

Het bouwen van datamodellering met behulp van software. Visualisatie van het gebouw als virtueel model voor transparante planningsstappen in elke bouwfase.

Bottom-Up Constructie

Een gedeeltelijk gecentreerd modelleringsproces waarbij het ontwerp van een assemblage begint met een structureel of functioneel basiselement en de afzonderlijke onderdelen relatief geïsoleerd van de gehele assemblage worden ontworpen.

C

Cloud

Computertoepassingen die door externe dienstverleners op externe servers via het internet worden aangeboden.

Constraints

Beperkingen of randvoorwaarden die de relaties tussen de posities van de afzonderlijke elementen in het model weergeven.

D

Direct modeling

Intuïtieve wijziging en directe manipulatie van een computermodel door het tekenen van krommen in schetsen Bijvoorbeeld voor gevelconstructies met een gedurfde esthetiek en vloeiende rondingen.

DWG

Ontwerp dataformaat voor het tekenen, vormen, renderen, annoteren of meten.

DXF

Drawing Interchange Format - Gespecificeerd bestandsformaat voor uitwisseling met verschillende CAD-gegevens.

E

ERP-Systeem

Enterprise-Ressource-Planning o.a. voor de planning van materiaalbehoeften.

ESM - European Solid Modeller

De krachtige modelleerkern, intern ontwikkeld door ISD.

F

Feature-Techniek

Logging van het ontwerpproces, zodat elke stap op elk moment kan worden gewijzigd met behulp van de geïntegreerde functie-browser.
Voordeel: onnodige herberekeningen en dus onvermijdelijk langere reactietijden worden vermeden.

G

Grid-Repeater

Patroonherhalingen op het gebied van 3D modellering, waarmee complexe multi-body structuren kunnen worden gecreëerd in slechts een paar stappen.

H

Hotfix

Software-update geleverd door de fabrikant van een softwaretoepassing om een fout te corrigeren.

Hypervisor

Software voor het beheer van de vereiste computerbronnen in de context van virtualisatie.

I

3D-Laserscanner

Toestel voor het verwerken van informatie over afstanden tot oppervlakken in het gezichtsveld.

IFC

Industry Foundation Classes - open standaard in de civiele techniek voor de digitale beschrijving van bouwmodellen.

Industrie 4.0

Vierde Industriële Revolutie. Machines die worden gebruikt om de industrie te revolutioneren. Vandaag de dag veranderen de gegevens van bedrijf. Het doel van Industry 4.0 is om deze gegevens vast te leggen, op te slaan en te gebruiken.

L

License Manager

Tool voor het (de)activeren van nieuwe/oude licenties.

M

Mappen

Elektronisch archiveringssysteem binnen een PDM-systeem voor tekeningen, berekeningsresultaten, enz.

N

NC-Data

Gegevens op het gebied van numerieke besturing die worden gebruikt in de zogenaamde NC-productie - onder meer op het gebied van de kunststof-, metaal- en houtverwerking.

O

Open BIM concept

Concept gebaseerd op de open uitwisseling van bouwmodellen - onafhankelijk van de softwareoplossingen die door de respectieve projectdeelnemers worden gebruikt.

Out of the box

Functie van een software- of hardwarecomponent die na installatie direct beschikbaar is zonder verdere aanpassing.

P

PDM

Gebruik van één of meer softwareoplossingen voor het digitaal beheer van productgegevens in een centraal systeem.

PLM

Systeem voor het beheer van de verschillende overgangen die een product tijdens zijn levenscyclus ondergaat.

Product Data management (PDM)

Opslag, beheer en terbeschikkingstelling van alle productbeschrijvende- en begeleidende gegevens en documenten gedurende de gehele operationele orderloop en daarna.

Product Lifecycle Management (PLM)

Beheer en controle van alle gegevens van de levenscyclus van het product, van ontwerp en fabricage tot controle, verkoop en onderhoud.

R

Rapid Prototyping

Verschillende processen voor de snelle productie van monstercomponenten - beginnend bij de ontwerpgegevens en indien mogelijk zonder handmatige omwegen.

Report Manager

HiCAD tool voor het afleiden van individuele stuklijsten met een druk op de knop direct uit de assemblagestructuur - zowel als hoeveelheden - als als een gestructureerde materiaallijst.

S

Smart engineering

Uitgebreide communicatie tussen alle partijen die betrokken zijn bij het productontwikkelingsproces voor betere prestaties, acceptatie door de klant en lagere product(-kosten).

STEP

Standard for the Exchange of Product model data - Standaard voor het beschrijven van productgegevens met het oog op de uitwisseling van gegevens tussen verschillende systemen.

T

Top-down-constructie

een modelleringsproces gericht op assemblages, waarbij het ontwerp van een assemblage begint met het hoogst mogelijke niveau en afzonderlijke onderdelen en subassemblages worden gedefinieerd in de context van de gehele assemblage

V

Viewer

Tool waarmee HiCAD-bestanden ook door niet-HiCAD-gebruikers snel en duidelijk kunnen worden geëvalueerd.

W

Widget

Klein computerprogramma dat in een ander programma is geïntegreerd als onderdeel van een grafische gebruikersinterface waarin opdrachten kunnen worden ingevoerd via de muisaanwijzer.

Workflow

Behandeling van werkverdelingsprocedures of bedrijfsprocessen in bedrijven en overheidsinstanties met het oog op een zo groot mogelijke efficiëntie en workflow met computerprogramma's.

X

XML

Behandeling van werkverdelingsprocedures of bedrijfsprocessen in bedrijven en overheidsinstanties met het oog op een zo groot mogelijke efficiëntie en workflow met computerprogramma's.

Xrefs

Heeft nu HTML vervangen als het standaardformaat waarmee gegevens kunnen worden uitgewisseld tussen verschillende toepassingen.

Y

Y-As

Een van de 3 coördinaten in CAD (X,Y,Z) die geen geografische posities zijn, maar posities ten opzichte van een willekeurige geometrische oorsprong (0,0,0).

Mijn ISD account