Woordenlijst

A

Aanvaringscontrole

Analysemethode voor het uitsluiten van meerdere componenten in één en dezelfde assemblage.

API

Application Programming Interface - Programmeerinterface waarmee producten of diensten met elkaar kunnen communiceren, ongeacht hun implementatie.

Assembly based modeling

Modellering op basis van assemblage - Maak nieuwe modellen van matrijsonderdelen die uit een database zijn gehaald.

Associatieve afmetingen

Afmetingen die zich automatisch aanpassen aan veranderingen in de geometrische objecten die ze dimensioneren.

B

BIM

Het bouwen van datamodellering met behulp van software. Visualisatie van het gebouw als virtueel model voor transparante planningsstappen in elke bouwfase.

Bottom-Up Constructie

Een gedeeltelijk gecentreerd modelleringsproces waarbij het ontwerp van een assemblage begint met een structureel of functioneel basiselement en de afzonderlijke onderdelen relatief geïsoleerd van de gehele assemblage worden ontworpen.

C

Constraints

Beperkingen of randvoorwaarden die de relaties tussen de posities van de afzonderlijke elementen in het model weergeven.

D

Direct modeling (kopie)

Intuïtieve wijziging en directe manipulatie van een computermodel door het tekenen van krommen in schetsen Bijvoorbeeld voor gevelconstructies met een gedurfde esthetiek en vloeiende rondingen.

DWG

Ontwerp dataformaat voor het tekenen, vormen, renderen, annoteren of meten.

DXF

Drawing Interchange Format - Gespecificeerd bestandsformaat voor uitwisseling met verschillende CAD-gegevens.

F

Feature-Techniek

Logging van het ontwerpproces, zodat elke stap op elk moment kan worden gewijzigd met behulp van de geïntegreerde functie-browser.
Voordeel: onnodige herberekeningen en dus onvermijdelijk langere reactietijden worden vermeden.

H

Hotfix

Software-update geleverd door de fabrikant van een softwaretoepassing om een fout te corrigeren.

I

IFC

Industry Foundation Classes - open standaard in de civiele techniek voor de digitale beschrijving van bouwmodellen.

Industrie 4.0

Vierde Industriële Revolutie. Machines die worden gebruikt om de industrie te revolutioneren. Vandaag de dag veranderen de gegevens van bedrijf. Het doel van Industry 4.0 is om deze gegevens vast te leggen, op te slaan en te gebruiken.

Interpart koppelingen

Het maken van onderdelen in een assemblage waarvan de grootte en de vorm kan worden gecontroleerd door de grootte en de vorm van een ander onderdeel in de assemblage.

M

Macrotechniek

Creatie van veelgebruikte geometrieën of functies met slechts enkele ingangen

Mijn ISD account