Installatie & licenties

Voor de activering en installatie van uw licenties moet u rekening houden met een aantal zaken om ervoor te zorgen dat HiCAD en HELiOS soepel en efficiënt verlopen. Wij steunen u hierbij graag. Om de start voor u gemakkelijk te maken, hebben we de meest gestelde vragen samengesteld.

Houd er rekening mee dat u een nieuwe licentiesleutel nodig hebt bij het updaten naar een nieuwere versie. Voordat u de nieuwe update downloadt, dient u een nieuwe licentiesleutel aan te vragen.

Installatie instructies HiCAD 2024

Installatie instructies HELiOS 2024

Algemene vragen over licenties

Hoe vraag ik een nieuwe licentie aan?

Om een nieuwe licentie aan te vragen gaat u naar het update formulier. Deze vindt u hier

Hoe voer ik een licentie-update uit?

Houd er rekening mee dat u een nieuwe licentiecode nodig hebt bij het updaten naar een nieuwere versie. Voordat u de nieuwe update downloadt, dient u een nieuwe licentiecode aan te vragen via onze online update-aanvraag. Klik op de link van uw land en laat ons u stap voor stap door het formulier leiden.

Waar kan ik de nieuwe versies vinden?

Nieuwe versies van HiCAD en HELiOS vindt u hier op onze download pagina.

Waarmee moet rekening worden gehouden in het geval van aanpassingen die ik van ISD heb ontvangen (bijv. klantspecifieke programmering)?

Neem contact op met onze verantwoordelijke vertegenwoordiger die de verdere procedure met u zal bespreken.

Met wie kan ik contact opnemen als ik vragen heb over licenties?

Als u vragen heeft over technische problemen met de activering of deactivering, neem dan contact op met onze support.

Voor andere vragen, zoals onjuiste leveringen, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke vertegenwoordiger.

Waarom moet het product/licentie worden geactiveerd?

Productactivatie (ontgrendeling) is een vorm van kopieerbeveiliging. Bij de activering van het product worden geen persoonlijke gegevens overgedragen, maar is de software gebonden aan de hardware van een server of werkstationcomputer. ISD maakt sinds HiCAD/HELiOS versie 2010 gebruik van productactivatie. Tot die tijd werd de activering van de licenties gedaan via een dongle.

Ik heb nog steeds een licentie met een dongle. Wat moet ik doen voor een update?

Vanaf de nieuwere HiCAD versies wordt de activering uitgevoerd door middel van een softwarelicentie en is niet langer gebonden aan een dongle, maar direct aan de hardware van een server of een werkstationcomputer. Als u wilt updaten van een HiCAD/HELiOS versie 2008 (of ouder) naar een nieuwere HiCAD versie, raden wij u aan om de software te installeren via de ISD. Na een update (vanaf versie 2008 of ouder) naar de nieuwere HiCAD- en HELiOS-versie, moet u uw werkstationdongle terugbrengen naar de ISD. Daarna kunt u de oude HiCAD- en HELiOS-versie niet meer gebruiken.

Wat zijn de licentie- / activeringsmogelijkheden?

HiCAD/HELiOS kan worden geactiveerd met behulp van de volgende licentietypen:

Standalone vergunningen (lokale vergunningen)
Als u kiest voor lokale (werkplekgebonden) licenties, is de activering direct gekoppeld aan de hardware van het werkstation waarop u met HiCAD en HELiOS Desktop werkt.

Netwerkvergunningen
Als u kiest voor een netwerklicentie (servergebonden), wordt de licentie direct gekoppeld aan de hardware van de server, die de HiCAD- en HELiOS-licenties centraal beheert. Deze licenties kunnen worden gebruikt door elk werkstation in uw netwerk dat met deze server is verbonden.

Pendellicenties
De forensenlicenties bieden de mogelijkheid om netwerklicenties te gebruiken, zelfs als er geen netwerkverbinding is tussen het werkstation en de server.

Hoe vindt de activatie/licentieverlening plaats?

Sinds de HiCAD/HELiOS versie 2010 wordt de activering uitgevoerd door middel van een softwarelicentie en is deze niet langer gebonden aan een dongle, maar direct aan de hardware van een server of een werkstationcomputer. Op het gebied van licenties wordt onderscheid gemaakt tussen lokale (werkstationgebonden) licenties en netwerklicenties (servergebonden).

Functionaliteit van lokale (werkplekgebonden) vergunningen
Als u kiest voor een lokale licentie, is de activering direct gekoppeld aan de hardware van het werkstation waarop u met HiCAD en HELiOS werkt.
U ontvangt een e-mail van het ISD met het Entitlement ID voor lokale licenties (standalone). Deze nummers heeft u nodig voor het activeren en deactiveren van de netwerklicenties of de softwaremodules. Bewaar de Entitlement ID alstublieft! Zonder dit nummer kunt u geen licenties activeren of deactiveren. In geval van een defect kan geen reconstructie van de licenties worden uitgevoerd zonder Entitlement ID. Na de installatie van HiCAD/HELiOS activeert u de licenties met de License Activator in de ISD License Manager.

Functionaliteit van het netwerk (Server-Linked) Licenties
Als u kiest voor een netwerklicentie (servergebonden), wordt de licentie direct gekoppeld aan de hardware van de server, die de HiCAD- en HELiOS-licenties centraal beheert. Deze licenties kunnen worden gebruikt door elk werkstation in uw netwerk dat met deze server is verbonden.

U ontvangt een e-mail van de ISD met het Entitlement ID. Als u meerdere netwerkservers heeft, bijvoorbeeld op verschillende locaties, ontvangt u één Entitlement ID per netwerkserver. U hebt deze nummers nodig voor het activeren en deactiveren van de licenties of softwaremodules. Bewaar de Entitlement ID alstublieft! Zonder dit nummer kunt u geen licenties activeren of deactiveren. In geval van een defect kan geen reconstructie van de licenties worden uitgevoerd zonder Entitlement ID. Voor het activeren/deactiveren van netwerklicenties kunt u de License Activator in de ISD License Manager gebruiken.

Individuele licenties kunnen vanaf de server worden uitgecheckt en worden gebonden aan een werkstation binnen of buiten het netwerk (forensenlicentie). Dit betekent dat u op een andere locatie kunt blijven werken zonder verbinding met de licentieserver (tenzij uw HiCAD-installatie een verbinding met een databaseserver vereist). Hiervoor definieert u een bepaalde periode waarin de licentie beschikbaar moet zijn op het geselecteerde werkstation. Tijdens deze periode wordt de licentie geblokkeerd op de licentieserver. Na afloop van deze periode is de licentie automatisch weer beschikbaar op de licentieserver. Het is ook mogelijk om deze licentie handmatig terug te sturen naar de server voordat de gedefinieerde periode afloopt als het werkstation is aangesloten op de server. Licenties voor een werkstation kunnen ten minste één dag worden uitgecheckt, waarbij de dagtelling begint om 01:00 uur op de dag na het uitchecktijdstip.

Als u uw licentieserver wilt vervangen/ruilen, moeten alle licenties eerst worden gedeactiveerd.

Hoe vraag ik licenties aan?

Bij aankoop van een HiCAD/HELiOS-licentie ontvangt u een e-mail van het ISD met de Entitlement ID voor de lokale licenties (Standalone) en een voor de netwerklicenties (Network). Als u meerdere netwerkservers of lokale licenties heeft, bijvoorbeeld in het geval van verschillende locaties, ontvangt u ook meerdere Entitlement ID's. U hebt deze nummers nodig om de licenties of softwaremodules te activeren en te deactiveren.

Na de installatie van HiCAD/HELiOS vindt u de ISD License Manager in het Windows startmenu onder ISD Software en Systemen > Administration. Houd er rekening mee dat voor sommige functies beheerdersrechten moeten worden uitgevoerd.

De functionele omvang van de ISD License Manager is afhankelijk van de activering van de optie License Administration Tools tijdens de installatie. De informatie over deze instelling wordt in het register ingevoerd en kan daar later worden gewijzigd. (Neem contact op met de hotline).

Om netwerklicenties te activeren/deactiveren, start u altijd de ISD License Manager (x32 server) in het Windows startmenu onder Programma's > ISD Software en Systemen > Administratie. Activeer het tabblad License Activator en voer de Entitlement ID, uw e-mailadres en uw wachtwoord in. Nieuwe klanten kunnen het wachtwoord verkrijgen bij de ISD-hotline. Met dit wachtwoord kunt u ook toegang krijgen tot het downloadgebied. Na het invoeren van de gegevens, activeert u Login. De ISD License Manager maakt verbinding met de ISD-server en de gekochte licenties worden weergegeven. Dit proces kan enkele minuten duren. Daarna kunt u de licenties activeren.

Bij aankoop van een HiCAD/HELiOS-licentie ontvangt u een e-mail van het ISD met de Entitlement ID voor de lokale licenties (Standalone) en een voor de netwerklicenties (Network). Als u meerdere netwerkservers of lokale licenties heeft, bijvoorbeeld in het geval van verschillende locaties, ontvangt u ook meerdere Entitlement ID's. U hebt deze nummers nodig om de licenties of softwaremodules te activeren en te deactiveren.

Na de installatie van HiCAD/HELiOS vindt u de ISD License Manager in het Windows startmenu onder ISD Software en Systemen > Administration. Houd er rekening mee dat voor sommige functies beheerdersrechten moeten worden uitgevoerd.

De functionele omvang van de ISD License Manager is afhankelijk van de activering van de optie License Administration Tools tijdens de installatie. De informatie over deze instelling wordt in het register ingevoerd en kan daar later worden gewijzigd. (Neem contact op met de hotline).

Om netwerklicenties te activeren/deactiveren, start u altijd de ISD License Manager (x32 server) in het Windows startmenu onder Programma's > ISD Software en Systemen > Administratie. Activeer het tabblad License Activator en voer de Entitlement ID, uw e-mailadres en uw wachtwoord in. Nieuwe klanten kunnen het wachtwoord verkrijgen bij de ISD-hotline. Met dit wachtwoord kunt u ook toegang krijgen tot het downloadgebied. Na het invoeren van de gegevens, activeert u Login. De ISD License Manager maakt verbinding met de ISD-server en de gekochte licenties worden weergegeven. Dit proces kan enkele minuten duren. Daarna kunt u de licenties activeren.

Belangrijk: Annuleer de Entitlement ID alstublieft! Zonder dit nummer kunt u geen licenties activeren of deactiveren. In geval van een defect is het niet mogelijk om de licenties te reconstrueren zonder Entitlement ID.

: Annuleer de Entitlement ID alstublieft! Zonder dit nummer kunt u geen licenties activeren of deactiveren. In geval van een defect is het niet mogelijk om de licenties te reconstrueren zonder Entitlement ID.

Hoe worden de licenties geactiveerd?

Na het succesvol inloggen wordt het aantal gratis licenties en het aantal aangeschafte licenties voor elke module weergegeven. Selecteer de modules die u wilt ontgrendelen en start de ontgrendeling met Activeren.

Voor een serverlicentie zijn de modules al geselecteerd! Na succesvolle activering kunt u uitloggen en werken met de HiCAD/HELiOS modules. U ontvangt ook een e-mail met een beschrijving van de geactiveerde modules. Bij netwerklicenties worden alle modules altijd geactiveerd of gedeactiveerd.

Hoe worden licenties gedeactiveerd?

Een deactivering van alle modulelicenties is noodzakelijk in de volgende scenario's:

- Het vervangen van hardware of het wijzigen van de harde schijf partitionering
- Update van het besturingssysteem, bijv. van Windows 10 naar Windows 11
- Er is geen deactivering nodig voor updates binnen één versie
- Overdracht van lokale modules van het ene naar het andere werkstation
- Aankoop van extra modules of teruggave van huurlicenties
- Omzetting van lokale licenties naar netwerklicenties

In principe moeten alle werkstations met modules met dezelfde Entitlement ID volledig worden gedeactiveerd voordat de module-licenties worden herverdeeld.

Na het starten van de ISD License Manager worden de geactiveerde modules in kleur weergegeven. Selecteer de knop Deactiveren om het loslaten van de modules ongedaan te maken.

Het is niet mogelijk om een selectie te maken omdat u alle modules moet uitschakelen, ongeacht of het gaat om een lokale of een netwerklicentie.

Belangrijk: De deactivering mag niet worden onderbroken, bijv. door uit te loggen of de ISD License Manager te sluiten!

Kunnen de licenties worden hersteld in geval van verlies van de verbinding of na het per ongeluk verwijderen van de verbinding?

Aangezien van alle licenties een back-up wordt gemaakt op de ISD-server, kunt u alle licenties herstellen door in te loggen met uw Entitlement ID als de verbinding wordt onderbroken of als licenties per ongeluk worden verwijderd. De restore werkt alleen als de hardware niet is gewijzigd (zie Licenties deactiveren).

Waar moet ik op letten bij het vervangen van hardware op de licentieserver?

Als een andere computer als licentieserver wordt gebruikt of als hardware (harde schijven, netwerkkaart, moederbord, enz.) op de licentieserver wordt uitgewisseld, moeten de netwerklicenties vóór de uitwisseling worden geblokkeerd. Aan de volgende eisen moet worden voldaan:

- Alle licenties op de server moeten opnieuw worden vrijgegeven. Zorg er daarom voor dat geen enkele applicatie die regelmatig onder deze netwerklicentie draait, draait.
- Alle computerlicenties moeten weer ingecheckt worden.
- De licentieserver (service) moet worden gestart.

Wat moet ik doen als ik de hardware vervang of de partitionering van mijn harde schijf verander?

In dit geval moet u alle modulelicenties deactiveren en vervolgens - na het vervangen van de hardware of het wijzigen van de partitionering - opnieuw activeren  .

Mijn bedrijf gebruikt een Network Commuter-licentie. Kan ik een licentie overzetten naar mijn laptop om thuis of onderweg verder te werken?

Ja, mits HiCAD of HELiOS op uw laptop is geïnstalleerd. U vindt een gedetailleerde beschrijving van een dergelijke use case hier.

Wat te doen in geval van diefstal van de werkplek?

De gebruiker is er verantwoordelijk voor dat de HiCAD en HELiOS werkstations een passende diefstalverzekering hebben. Wij informeren u graag over de vervangingswaarde van uw software. Als een werkplek wordt gestolen, heeft u een nieuwe vergunning nodig.

Stuur ons na zo'n geval een kopie van het politierapport van de diefstal. Wij zorgen dan voor een tijdelijke licentie en doen u een aanbod voor een nieuwe licentie. Nadat u de zaak met uw verzekeringsmaatschappij heeft opgehelderd en na betaling van de licentiekosten, zal ISD u een nieuwe licentie toesturen.

Hoe worden netwerklicenties geactiveerd op virtuele machines (VM)?

Om de netwerklicenties in een virtuele machine te kunnen gebruiken, activeren en deactiveren, moet u op de volgende punten letten:

  1. Een statisch MAC-adres is vereist.
  2. Een statisch IP-adres wordt aanbevolen of is vereist bij het gebruik van de forensenlicenties.
  3. Voordat u een virtuele machine kopieert of wijzigt, moet u de netwerklicenties deactiveren, omdat het kopieerproces de UUID (Universal Unique IDentifier) van de VM wijzigt en later niet meer kan worden gedeactiveerd. Dit geldt ook voor het starten van de virtuele machine op een andere host.

Vragen over de installatie en de procedure voor een update

Waar kan ik gedetailleerde informatie vinden over hoe ik de update kan uitvoeren?

Gedetailleerde informatie is te vinden in de respectievelijke informatie over de installatie van HiCAD of HELiOS.

 

Welke stappen moet ik volgen bij het updaten naar de nieuwste versie?

- Indien u van jaar versie verandert, vraagt u eerst nieuwe codes aan via: https://www.isdgroup.com/nl/update-strategy-configurator/

- Voor een serverlicentie moeten de licentieserversoftware en de licentiebeheertools worden geüpdatet. Dit is te downloaden via: https://wiki.isdgroup.com/display/DOW/Tools+Download

- Voor lokale licenties eerst licenties deactiveren en na installatie van nieuwe HiCAD/HELiOS versie weer activeren

-Licenties kunnen op elk moment worden gedeactiveerd (door het invoeren van de Entitlement ID, het mailadres en het wachtwoord) en zonder persoonlijk contact met het ISD via de License Activator in de ISD License Manager, d.w.z. dat ze "tijdelijk" op de ISD-server kunnen worden geparkeerd. Daarna kan de activering op elke andere computer worden uitgevoerd, d.w.z. de licenties kunnen naar deze computer worden overgedragen. Met serverlicenties kan dit alleen voor de gehele "licentiepool".

Wat zijn de specifieke stappen die moeten worden gevolgd bij het updaten van HELiOS naar de nieuwste versie?

Bij het updaten naar HELiOS moet u de HELiOS installatie-instructies zorgvuldig doorlezen voordat u begint, aangezien de inhoud van sommige centrale zaken is veranderd. Gebruikers van de Solidworks en Inventor integratie dienen vóór een update contact op te nemen met de ISD om de updateprocedure te bespreken.

De belangrijkste veranderingen in HELiOS zijn

-Wijziging van het maskerformaat en -afhandeling (voor alle gebruikers)
-Migratie van de standaardonderdeelidentificatie (voor gebruikers van SOLIDWORKS en Inventor)
-Migratie van configuratie- en structuuraanduidingen (voor gebruikers van SOLIDWORKS en Inventor)

Is de activering van het product nog steeds geldig na een update van het besturingssysteem?

Ja, als het een update is binnen een versie. In alle andere gevallen moet u uw licenties deactiveren en na de update opnieuw activeren.

Kan de HiCAD/HELiOS installatie worden uitgevoerd via een netwerkaansluiting?

De installatie kan worden uitgevoerd via een netwerkverbinding. In dit geval mogen echter geen netwerkstations worden gebruikt tijdens de installatie, maar moet de installatie altijd via UNC-paden worden uitgevoerd.

Mijn ISD account