Product-Lifecycle-Management (PLM)
Productgegevens Gegevens en informatie over de gehele levenscyclus van het product

Product Lifecycle Management (PLM) is een managementbenadering en omvat het holistische beheer van alle gegevens en informatie die wordt verwerkt en gedistribueerd bij de ontwikkeling van nieuwe producten of het updaten van bestaande producten. PLM omvat ook de mogelijkheid om het proces van het bewerken en distribueren van informatie over bedrijven te beheren en te controleren. Een PLM-oplossing is het resultaat van de interactie tussen mensen, werkmethoden, modellen en IT-hulpmiddelen.

Is HELiOS de juiste PLM-oplossing voor u?
Ontdek het hier:

  • Produceert u vaak ondeugdelijke producten op basis van verouderde productiedocumenten?
  • Genereert u een enorme stortvloed aan afdrukken?
  • Wordt er veel tijd verspild aan vragen over het ontwerp of de productie?
  • Wordt het ter beschikking stellen van neutrale productiedocumenten zoals PDF, STEP, DXF, STL voor uw machines vaak een tijdverspiller?
  • Besteedt u als ontwerper veel tijd aan het overzetten van artikelen en stuklijsten naar uw ERP-systeem?
  • Is het voor u moeilijk om design en de rest van het bedrijf met elkaar te verbinden in de vorm van artikelen en ontwerpen?
  • Duurt het erg lang voordat informatie over productiestops en ook het veranderen van ontwerpen in de productie openbaar wordt?
  • Wordt het proces van toegevoegde waarde vertraagd door de redundante generatie van informatie in verschillende systemen?

Wat is Product Lifecycle Management vanuit het perspectief van een HELiOS gebruiker en ISD?

Tegenwoordig wordt de implementatie van een efficiënt Product Lifecycle Management steeds belangrijker om concurrerend te blijven. HELiOS biedt u als multi-CAD capabel en artikel georiënteerd PDM systeem de dringend noodzakelijke kern voor het samenvoegen van verschillende informatie-eiland oplossingen in uw bedrijf en voor de consistente en toegangsgecontroleerde datastroom door uw bedrijf gedurende de gehele product-levenscyclus.

PLM betekent voor ons dat we elke geautoriseerde persoon alle informatie over een product in zijn productlevenscyclus consistent kunnen verstrekken door middel van geautomatiseerde gegevenssynchronisatie, zonder dat we handmatig overbodige informatie in het bedrijf hoeven te creëren. PLM is dus geen pure softwaremodule maar een bedrijfsstrategie die HELiOS als centraal instrument integreert.

Voordelen van HELiOS in uw Product Lifecycle Management

De voordelen voor PLM als bedrijfsstrategie zijn bijna ontelbaar en zijn, afhankelijk van de bedrijfsspecifieke omstandigheden, in zeer uiteenlopende vormen verkrijgbaar. Maar hoe ondersteunt HELiOS u bij het opzetten van zo'n efficiënte bedrijfsstrategie?

HELiOS PDM als centrale schakel tussen CAD en ERP

Terwijl de ontwerpafdeling vaak denkt in het tekenen van getallen, werkt het merchandise management en elke andere afdeling meestal op basis van artikelen. Door artikelstamgegevens te koppelen aan de respectievelijke tekeningen en geometrieën worden deze twee grote bedrijfsafdelingen met elkaar verbonden en compatibel gemaakt. Op deze manier worden in het HELiOS PDM/PLM-systeem productstructuren gemaakt van CAD-relevante en niet-CAD-relevante artikelen. Deze structuren worden automatisch via een verbinding naar uw ERP-systeem overgebracht, waar ze in elk type materiaallijst kunnen worden voorbereid.

Een handmatige toewijzing van CAD-gegevens aan artikelen en de tijdrovende invoer van de BOM's in het ERP is niet meer nodig. Dit bespaart u niet alleen veel tijd, maar minimaliseert ook de kans op fouten en optimaliseert het in kaart brengen van de gehele productlevenscyclus (PLM). Een bedrijfsbreed informatiemodel van uw producten kan zo eenvoudig en flexibel in kaart worden gebracht - enorme besparingsmogelijkheden en productiviteitssprongen zijn mogelijk.

Interdepartementaal werk

Als aanbieder van CAD- en PDM-oplossingen voor het gehele procesmanagement reduceren we een bedrijf echter niet tot de ontwerpafdeling alleen. De vooruitziende blik ligt, over alle afdelingen heen, in het databeheer en de procesbetrouwbaarheid. De workflowgestuurde map (digitale mappen) van HELiOS helpt hierbij. Met de intuïtieve administratietools kunt u voor uw bedrijfsprocessen rolworkflows definiëren die, samen met de toewijzing van toegangsrechten, de dagelijkse uitwisseling van documenten tussen alle afdelingen reguleren, vereenvoudigen en versnellen. Er kunnen automatisch e-mails worden verstuurd of er kunnen sjabloondocumenten worden aangemaakt en verstrekt. Optimaliseer uw orderverwerking en zorg voor productiedocumenten zonder deze af te drukken. Rechtstreeks daar waar ze nodig zijn, op de respectievelijke werkplek van de respectievelijke afdeling.

Uit de feedback van onze klanten blijkt duidelijk dat hier enorme tijdsbesparingen mogelijk zijn, wat de doorlooptijd van het project ten goede komt en ruimte biedt voor andere taken.

Schirmer Maschinen GmbH

„Ik vind het leuk om met de ontwikkelaars van ISD te werken omdat ze altijd alles praktisch en goed programmeren.“

Vladimir Rekowski, Ontwerpmanager

Schirmer Maschinen GmbH

„Dankzij HELiOS is het zoeken naar reserveonderdelen en diverse assemblages veel duidelijker geworden en is de ontwerptijd verkort. Elk nieuw ontwerp is immers een afgeleide van het originele.“

Vladimir Rekowski, Ontwerpmanager

Ing. Büro Bernhard Koller

„We gebruiken HELiOS voor het beheer van de tekeningen. Wij stellen het bijzonder op prijs dat alle tekeningen die bij een project horen duidelijk en centraal worden opgeslagen. Dit is nuttig als er jaren na de voltooiing van het project verbouwingen of toevoegingen nodig zijn.“

Bernhard Koller, Algemeen directeur

Naadloze integratie in uw IT-structuur

Met het oog op de stortvloed aan informatie en nieuwe technologieën wenden steeds meer bedrijven zich tot data-integratie in de techniek om gegevens efficiënt en effectief te gebruiken. Dit betekent dat deze gegevens niet alleen beschikbaar kunnen worden gesteld aan verschillende mensen, maar ook in verschillende systemen. Dit vereenvoudigt en automatiseert de werkprocessen en bespaart tijd, kosten en moeite voor het bedrijf.

HELiOS kan eenvoudig worden geïntegreerd in de bestaande IT-structuur van uw bedrijf. Gestandaardiseerde interfaces met een grote verscheidenheid aan softwarecomponenten, zoals ERP-systemen, maken het mogelijk om informatie direct te beheren op het punt waar deze wordt gecreëerd.

ERP-Systemen

Door het open concept is HELiOS bij uitstek geschikt als integraal onderdeel van PLM-concepten. Dit komt ook tot uiting in het groeiende aantal ERP koppelingen bij onze klanten.

meer over ERP-koppeling

Interfaces met CAD-systemen

Met HELiOS is efficiënt CAD-datamanagement mogelijk voor gangbare systemen zoals HiCAD®, Autocad®, SOLIDWORKS® en Inventor®: u weet precies wie, wanneer en wat er is veranderd en u herkent direct de effecten op andere producten.

meer informatie over CAD-integraties

Interfaces met ECAD-systemen

Met de ECAD interfaces EPLAN en ZUKEN E3 kunnen documenten centraal worden beheerd en kunnen onderdelen en materiaallijsten worden uitgewisseld.

meer informatie over E-CAD-interfaces

De Microsoft Office®-wereld

Veel van de productinformatie van een bedrijf wordt buiten CAD en PDM om gecreëerd in de verschillende applicatiesystemen van Microsoft Office®. Deze gegevens en documenten - zoals teksten, spreadsheets of e-mails - kunnen ook direct worden geïntegreerd in het door HELiOS beheerde productmodel via interfaces met Microsoft Office®.

meer informatie over Microsoft Office®- Integratie

Start vandaag nog met HELiOS.

Mijn ISD account