Product Lifecycle Management
Productgegevens gegevens en informatie over het gehele proces van het product

Product Lifecycle Management (PLM) beheert alle gegevens en informatie die wordt verwerkt bij de ontwikkeling van nieuwe producten of het updaten van bestaande producten. PLM biedt daarnaast de mogelijkheid om informatie te beheren en te controleren. Een PLM-oplossing zorgt voor een overzichtelijke stroom van werkmethoden, modellen en IT-hulpmiddelen IT-hulpmiddelen.

Is HEliOS de juiste documentbeheeroplossing voor u?
Onderstaande uitdagingen lost HELiOS voor u op:

 • Zitten er vaak fouten in uw productie door verouderde productiedocumenten?
 • Genereert u een enorme stortvloed aan afdrukken?
 • Wordt er veel tijd verspild aan vragen over het ontwerp of de productie?
 • Is het ter beschikking stellen van productiedocumenten zoals PDF, STEP, DXF, STL voor uw machines vaak een tijdverspiller?
 • Besteedt u veel tijd aan het overzetten van artikelen en stuklijsten naar uw ERP-systeem?
 • Is het moeilijk om de engineering en de rest van het bedrijf met elkaar te verbinden in de vorm van artikelen en ontwerpen?
 • Heeft u veel dubbele documenten in verschillende systemen binnen uw bedrijf? zoeken naar de juiste constructies?

Product Lifecycle Management met HELiOS

Product Lifecycle Management is essentieel om concurrerend te blijven, HELiOS biedt u als multi-CAD PDM systeem de benodigde tools om dit te bewerkstelligen.

PLM betekent voor ons dat ieder geautoriseerd persoon alle informatie over een product consistent kan oproepen en de gehele levenscyclus kan inzien. PLM is geen softwaremodule maar een bedrijfsstrategie die HELiOS als centraal instrument integreert.

Voordelen van HELiOS
Snel en efficiënt

 1. Een centraal PDM-systeem
 2. Beheer van alle type bestanden
 3. Directe koppelingen met HiCAD, Solidworks®, Inventor®, AutoCAD® en Navisworks®
 4. Integratie met Microsoft Office
 5. Alle documenten gekoppeld aan één artikel
 6. Revisiebeheer ook voor niet CAD-documenten
 7. Ingebouwde workflows voor elk document
 8. De interface is geheel naar wens aan te passen
 9. Classificatie van artikelen voor sneller zoeken

HELiOS als centrale schakel tussen CAD en ERP

Terwijl de afdeling engineering vaak denkt in ontwerpen en tekeningen, werken andere afdelingen binnen een bedrijf meestal op basis van artikelen en beschrijvingen. Door artikelgegevens te koppelen aan de bijbehorende tekeningen en geometrieën worden deze twee grote bedrijfsafdelingen met elkaar verbonden. Op deze manier worden in het HELiOS PDM/PLM-systeem productstructuren gemaakt van CAD-relevante en niet-CAD-relevante artikelen. Deze structuren worden automatisch overgedragen aan uw ERP-systeem, om zo stuklijsten voor inkoop en productie compleet en centraal te ordenen.

Het handmatig toewijzen van CAD-gegevens en de tijdrovende invoer van de stuklijstregels in ERP is hierdoor niet meer nodig. Dit bespaart u niet alleen veel tijd, maar minimaliseert ook de kans op fouten en optimaliseert het in kaart brengen van de gehele productlevenscyclus (PLM). Een bedrijfsbreed informatiemodel van uw producten kan hiermee eenvoudig inzichtelijk worden gemaakt - enorme besparingsmogelijkheden en productiviteitssprongen zijn dan mogelijk.

Bedrijfsbrede oplossing

Als aanbieder van CAD- en PDM-oplossingen reduceren we een bedrijf echter niet tot de ontwerpafdeling alleen. De vooruitziende blik ligt, over alle afdelingen heen, in het databeheer en de procesbetrouwbaarheid. De workflowgestuurde werkwijze van HELiOS helpt hierbij. Met de intuïtieve administratietools kunt u voor uw bedrijfsprocessen de benodigde workflows definiëren en toegangsrechten toekennen. De dagelijkse uitwisseling van documenten tussen alle afdelingen wordt zo gereguleerd, vereenvoudigd en versneld. Er kunnen automatisch e-mails worden verstuurd of productiedocumenten worden aangemaakt op gewenste momenten in het proces. Uit de feedback van onze klanten komt naar voren dat enorme tijdsbesparingen mogelijk zijn, wat de doorlooptijd van orders ten goede komt en ruimte biedt voor andere taken.

Naadloze integratie in uw IT-structuur

HELiOS kan eenvoudig worden geïntegreerd in de bestaande IT-structuur van uw bedrijf. Met een stortvloed aan informatie en nieuwe technologieën wenden steeds meer bedrijven zich tot integraties om gegevens efficiënt en effectief te gebruiken. Doordat gegevens niet alleen beschikbaar kunnen worden gesteld aan verschillende mensen, maar ook in verschillende systemen, vereenvoudigt en automatiseert dit de werkprocessen en bespaart tijd, kosten en moeite voor het bedrijf.

ERP-Systemen

Door het open concept is HELiOS bij uitstek geschikt als integraal onderdeel van PLM-concepten. Dit komt ook tot uiting in het groeiende aantal ERP koppelingen bij onze klanten.

 • oxaion
 • APplus
 • BEOSYS

meer over ERP-koppeling

Martin Stolze B.V.

„HELiOS is voor ons handig om allerlei redenen, bijv. omdat het de samenwerking binnen een project goed coördineert.“

Norbert van Leeuwen, Teamleider engineering

Seed Processing Holland

„Het succes wat het PDM systeem in onze organisatie heeft gebracht resulteert hierdoor ook in veel meer overzicht. Doordat beide systemen van ISD zijn werken HELiOS en HiCAD ook perfect samen“

Wouter van Ophem, R&D Engineer

Ing. Büro Bernhard Koller

„We gebruiken HELiOS voor het beheer van de tekeningen. Wij stellen het bijzonder op prijs dat alle tekeningen die bij een project horen duidelijk en centraal worden opgeslagen. Dit is nuttig als er jaren na de voltooiing van het project verbouwingen of toevoegingen nodig zijn.“

Bernhard Koller, Algemeen directeur

Start vandaag nog met HELiOS.

Mijn ISD account