Juridische informatie over privacybeleid

De ISD Software und Systeme GmbH neemt de bescherming van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Wij houden ons strikt aan de regels van de wetgeving inzake privacybeleid. Persoonlijke gegevens worden op deze website alleen verzameld voor zover dat technisch noodzakelijk is. In geen geval zullen de verzamelde gegevens worden verkocht of om andere redenen aan derden worden doorgegeven. De volgende verklaring geeft u een overzicht van hoe wij deze bescherming garanderen en welk soort gegevens voor welk doel worden verzameld.

1. informatie over het verzamelen van persoonsgegevens
(1) Hieronder informeren wij u over het verzamelen van persoonlijke gegevens bij het gebruik van onze website. Persoonlijke gegevens zijn alle gegevens die aan u persoonlijk kunnen worden gerelateerd, bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadressen, gebruikersgedrag.

(2) De verantwoordelijke persoon overeenkomstig artikel 4, lid 7, van de EU-verordening inzake gegevensbescherming (DS-GVO) is ISD Software und Systeme GmbH, Hauert 4, 44227 Dortmund, info@isdgroup.com. U kunt contact opnemen met onze medewerker gegevensbescherming op Datenschutz@agad.de of op ons postadres met de toevoeging "de medewerker gegevensbescherming".

(3) Wanneer u per e-mail of via een contactformulier contact met ons opneemt, worden de door u verstrekte gegevens (uw e-mailadres, uw naam indien van toepassing) door ons opgeslagen om uw vragen te beantwoorden. Het verstrekken van verdere informatie is vrijwillig en maakt het voor ons alleen maar gemakkelijker om contact met u op te nemen om uw vraag te beantwoorden. Wij zullen de in dit kader verzamelde gegevens verwijderen nadat de opslag niet meer nodig is of de verwerking beperken als er wettelijke opslagverplichtingen zijn.

(4) Indien wij voor individuele functies van ons aanbod gebruik willen maken van in opdracht gegeven dienstverleners of uw gegevens voor reclamedoeleinden willen gebruiken, informeren wij u uitvoerig over de respectievelijke processen die hieronder worden beschreven. We zullen ook de gespecificeerde criteria voor de opslagperiode vermelden.

2. uw rechten
(1) U heeft de volgende rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die op u betrekking hebben:

•    Recht op informatie,
•    Recht op correctie of verwijdering,
•    Recht inzake beperking van de verwerking,
•    Recht over het verzet tegen de verwerking,
•    Recht over de overdraagbaarheid van gegevens.

(2) U hebt ook het recht om contact op te nemen met de bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming.

Autoriteit Persoonsgegevens
Bezuidenhoutseweg 30
2594 AV DEN HAAG

Benader bovenstaand adres om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

3. Verzameling van persoonlijke gegevens bij het bezoeken van onze website
(1) Wanneer u de website alleen voor informatieve doeleinden gebruikt, d.w.z. wanneer u zich niet registreert of ons op een andere manier informatie verstrekt, verzamelen wij alleen de persoonlijke gegevens die uw browser naar onze server stuurt. Als u onze website wilt bekijken, verzamelen wij de volgende gegevens, die technisch gezien noodzakelijk zijn voor het weergeven van onze website en om de stabiliteit en veiligheid ervan te waarborgen (wettelijke basis is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. f DS-GVO):

•    IP-Adres
•    Datum en tijdstip van het verzoek
•    Tijdzoneverschil met Greenwich Mean Time (GMT)
•    Inhoud van de aanvraag (concrete pagina)
•    Toegangsstatus/HTTP-statuscode
•    Hoeveelheid overgedragen gegevens
•    Website waar het verzoek vandaan komt
•    Browser
•    Besturingssysteem en zijn interface
•    Taal en versie van de browsersoftware.

(2) Naast de hierboven genoemde gegevens worden er bij het gebruik van onze website ook cookies op uw computer opgeslagen. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw harde schijf worden opgeslagen in overeenstemming met de browser die u gebruikt en via welke bepaalde informatie wordt doorgestuurd naar de site die de cookie instelt (in dit geval door ons). Cookies kunnen geen programma's uitvoeren of virussen overbrengen naar uw computer. Ze worden gebruikt om het internetaanbod in zijn geheel gebruiksvriendelijker en effectiever te maken.

(3) Gebruik van Cookies:
a) Deze website maakt gebruik van de volgende soorten cookies, waarvan de omvang en de functie op de volgende pagina worden uitgelegd: https://www.isdgroup.com/nl/cookies.html.

4. Verdere functies en aanbiedingen van onze website
(1) Naast het puur informatieve gebruik van onze website bieden wij diverse diensten aan waarvan u gebruik kunt maken als u geïnteresseerd bent. Voor dit doel zult u in het algemeen aanvullende persoonlijke gegevens moeten verstrekken die wij gebruiken om de betreffende dienst te leveren en waarop de bovengenoemde principes voor gegevensverwerking van toepassing zijn.

(2) In sommige gevallen maken we gebruik van externe dienstverleners om uw gegevens te verwerken. Deze zijn door ons zorgvuldig geselecteerd en in opdracht gegeven, zijn gebonden aan onze instructies en worden regelmatig gecontroleerd.

(3) Bovendien kunnen wij uw persoonlijke gegevens doorgeven aan derden als wij samen met partners campagnes, prijsvragen, contractafspraken of soortgelijke diensten aanbieden. U ontvangt hierover meer gedetailleerde informatie wanneer u uw persoonlijke gegevens verstrekt of in de beschrijving van het aanbod hieronder.

(4) Voor zover onze dienstverleners of partners gevestigd zijn in een staat buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zullen wij u in de beschrijving van de offerte informeren over de gevolgen van deze omstandigheid.

5. Bezwaar of herroeping tegen de verwerking van uw gegevens
(1) Als u toestemming heeft gegeven om uw gegevens te verwerken, kunt u deze te allen tijde intrekken. Een dergelijke herroeping heeft invloed op de toelaatbaarheid van de verwerking van uw persoonsgegevens nadat u deze aan ons heeft verstrekt.

(2) Voor zover wij de verwerking van uw persoonsgegevens baseren op de belangenafweging, kunt u bezwaar maken tegen de verwerking. Dit is het geval als de verwerking met name niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract met u, wat door ons in de volgende beschrijving van de functies wordt beschreven. In het geval van een dergelijk bezwaar verzoeken wij u uit te leggen waarom wij uw persoonsgegevens niet op dezelfde wijze mogen verwerken als wij hebben gedaan. In het geval van uw gerechtvaardigde bezwaar zullen wij de feiten van de zaak onderzoeken en de gegevensverwerking ofwel stopzetten of aanpassen, ofwel u onze dwingende redenen tonen die bescherming verdienen en op basis waarvan wij de verwerking zullen voortzetten.

(3) Uiteraard kunt u te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens ten behoeve van reclame en gegevensanalyse. U kunt uw bezwaar tegen reclame aan ons kenbaar maken door gebruik te maken van de volgende contactgegevens: ISD Software und Systeme GmbH, Marketing, Hauert 4, 44227 Dortmund, marketing@isdgroup.de.

6. Nieuwsbrief
(1) Met uw toestemming kunt u zich abonneren op onze nieuwsbrief, waarmee wij u informeren over onze actuele interessante aanbiedingen. De geadverteerde goederen en diensten worden in de toestemmingsverklaring genoemd.

(2) Voor de registratie voor onze nieuwsbrief gebruiken we de zogenaamde double-opt-in procedure. Dit betekent dat wij u na uw registratie een e-mail sturen naar het opgegeven e-mailadres, waarin wij u vragen te bevestigen dat u de nieuwsbrief wilt ontvangen. Als u uw registratie niet binnen 14 dagen bevestigt, worden uw gegevens automatisch verwijderd. Daarnaast slaan we uw IP-adres en het tijdstip van registratie en bevestiging op. Het doel van deze procedure is om uw registratie te kunnen bewijzen en, indien nodig, om eventueel misbruik van uw persoonlijke gegevens op te helderen.

(3) Verplichte informatie voor het verzenden van de nieuwsbrief is uw e-mailadres, titel, voornaam, achternaam en postcode. Alle andere informatie is vrijwillig. Na uw bevestiging bewaren wij deze gegevens voor de verzending van de nieuwsbrief. De rechtsgrondslag is art. 6 lid 1 p. 1 lit. a DS-GVO.

(4) U kunt uw toestemming voor de verzending van de nieuwsbrief te allen tijde intrekken en zich afmelden voor de nieuwsbrief. U kunt uw toestemming intrekken door te klikken op de link in elke nieuwsbrief e-mail, via dit formulier op de website: https://www.isdgroup.com/de/aktuelles/cad-pdm-news/newsletter-abmelden.html, per e-mail aan marketing@isdgroup.com of door een bericht te sturen naar de contactgegevens die in het impressum zijn vermeld.

7. Onlineformulieren
Persoonlijke gegevens worden verzameld wanneer u ons deze gegevens verstrekt bij het gebruik van een van onze online formulieren (demoversie, studenten- en leerlingenlicentie, ticketaanvragen, contactaanvragen, registratie voor training, registratie voor seminars, registratie voor ISD-evenementen, etc.). De door u verstrekte gegevens in online formulieren zoals naam, bedrijf, e-mail, telefoon, etc. worden opgeslagen en gebruikt voor de individuele communicatie met u. Houd er rekening mee dat de overdracht van gegevens niet gecodeerd is en dat er daarom geen vertrouwelijke informatie via het contactformulier moet worden verzonden.
De gegevens worden niet doorgegeven aan derden voor commerciële of niet-commerciële doeleinden.

8. ISD-Account
U kunt vrijwillig een ISD-account aanmaken, waarmee wij uw gegevens kunnen opslaan. Met de ISD-account heeft u toegang tot de volgende platformen, afhankelijk van uw autorisatieniveau: ISD Wiki, ISD Forum, ISD Online Help en ISD Filecenter. Wanneer u een account aanmaakt onder "Mijn Account", worden de door u ingevoerde gegevens herroepbaar opgeslagen. U kunt uw gebruikersaccount altijd verwijderen in het account.

9. Functionaliteit voor ondersteuning op afstand van de ISD-group
oor klanten met problemen die moeilijk te diagnosticeren zijn, heeft de ISD Software und Systeme GmbH een ondersteuningsfunctie op afstand gecreëerd waarmee de ISD de computer van een klant op afstand via het internet in realtime kan bekijken en bedienen. Hiervoor wordt de Citrix-software "GoToAssist" gebruikt. Deze functionaliteit wordt alleen gebruikt met toestemming van de klant en terwijl de klant achter de computer zit, tenzij de klant een langere periode van toegang op afstand heeft goedgekeurd terwijl de klant niet achter de computer zit. Deze functionaliteit helpt de klant het probleem beter uit te leggen en te demonstreren.
Voor ondersteuning op afstand start de klant een beveiligde verbinding met een hotline-medewerker van de ISD Group en stelt hem in staat het systeem van de klant te bekijken of te bedienen. Om deze verbinding tot stand te brengen moet de klant een kleine klant   op zijn systeem laden, die met de computer van de technicus communiceert. Deze verbinding is gecodeerd via een 128-bits Secure Socket Layer om ervoor te zorgen dat de veiligheid van de gegevens die tussen het klantensysteem en de ISD-hotline medewerker worden verzonden, niet in het gedrang komt. De communicatie tussen de twee computers vindt plaats via een server bij Citrix Online. Gedetailleerde informatie over de gebruikte software, waaronder een "Security Whitepaper", is te vinden op het internet op www.gotoassist.com.
Voor de verzending van de inhoud van het scherm wordt gevraagd of de gebruiker dit daadwerkelijk wil toestaan. Tijdens de sessie behoudt de klant de volledige controle over zijn systeem. Indien de klant de verbinding op afstand op enig moment tijdens de sessie wenst te beëindigen, kan hij dit doen. Bij beëindiging wordt de klant volledig uit het systeem van de klant verwijderd en is de ISD-hotline medewerker niet meer in staat het systeem van de klant te bekijken of te benaderen.
De ISD Groep behandelt alle informatie die wordt ontvangen tijdens een ondersteuningssessie op afstand als vertrouwelijke en auteursrechtelijk beschermde klantgegevens die worden ontvangen voor technische ondersteuningsdoeleinden.

10. TeamViewer-Klant
Voor klanten met problemen die moeilijk te diagnosticeren zijn, heeft de ISD Software und Systeme GmbH een ondersteuningsfunctie op afstand gecreëerd waarmee de ISD de computer van een klant op afstand via het internet in realtime kan bekijken en bedienen. Op onze website gebruiken wij een verwijzing (link) naar de TeamViewer Client van TeamViewer GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen, Duitsland, Tel.: 0858 880 136, E-mail:   service@teamviewer.com.   Let op de afzonderlijke informatie over gegevensbescherming van TeamViewer GmbH, die u kunt raadplegen onder Privacybeleid TeamViewer Client. Door het activeren van de downloadknop bent u bevoegd om de tool voor onderhoud op afstand TeamViewer te downloaden. Na het downloaden en installeren van het uitvoerbare bestand (TeamViewer*.exe) kan een supportmedewerker van ons bedrijf verbinding maken met uw computer en zo toegang krijgen tot uw systeem. Dit is alleen mogelijk als u onze supportmedewerkers het ID vertelt dat in het kleine venster verschijnt. Alleen dan laat u de afstandsbediening toe. Bij het verlenen van diensten op afstand ziet het personeel van de ISD Groep uw scherm, inclusief alle beschikbare informatie. In uw eigen belang dient u daarom alle programma's af te sluiten en de schermen te sluiten die niet gerelateerd zijn aan de remote support diensten. Het is contractueel bepaald door uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden en door het toestaan van controle op afstand (door het vermelden van de ID) dat u ervoor zorgt dat wij de supportmedewerkers niet in contact laten komen met persoonlijke gegevens uit uw omgeving bij het verlenen van de diensten op afstand. De overdracht van gegevens door middel van TeamViewer vindt plaats via het internet. TeamViewer gebruikt een gecodeerde verbinding voor de transmissie. Het kan echter nooit met absolute zekerheid worden uitgesloten dat derden de verzonden gegevens zonder toestemming kunnen inzien en/of raadplegen. Wij raden u aan om dit aspect in overweging te nemen bij de beslissing of er gebruik moet worden gemaakt van diensten voor ondersteuning op afstand.

11. Google Fonts
„Deze website maakt gebruik van Google Fonts van Google Inc. Google Fonts wordt gebruikt om tekst en lettertypen van Google weer te geven. Om deze lettertypes beschikbaar te maken voor verschillende pagina's, stelt Google ze ter beschikking op hun servers wanneer de pagina wordt opgevraagd. Bij het gebruik van Google Fonts wordt het IP-adres van de gebruiker bij het oproepen van de pagina naar de servers van Google gestuurd en wordt de informatie over de gebruikte lettertypes doorgegeven. Dit kan leiden tot een gegevensoverdracht naar de servers van Google in de VS. De informatie over de lettertypes wordt opgeslagen in de cache van de browser. Wij integreren Google-lettertypen om onze website aantrekkelijker en visueel consistenter te maken. De rechtsgrondslag voor de gegevensverzameling is artikel 6 I 1 f) DS-GVO. Google heeft zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Schild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Voor meer informatie over de gegevensverwerking door Google, zie het privacybeleid van Google https://policies.google.com/privacy?hl=nl en de FAQ over Google Web Fonts https://developers.google.com/fonts/faq."

Analysetools

1. Gebruik van Google Analytics
(1) De ISD-websites (isdgroup.com en help.isdgroup.com) maken gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt in de regel naar een server van Google in de VS gestuurd en daar opgeslagen. Indien echter op deze website de IP-anonimisering wordt geactiveerd, wordt uw IP-adres door Google binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend, ingekort voordat dit gebeurt. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS gestuurd en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de websiteactiviteiten op te stellen en om verdere diensten te verlenen aan de exploitant van de website in verband met het gebruik van de website en het internet.

(2) Het door uw browser in het kader van Google Analytics verzonden IP-adres wordt niet met andere gegevens van Google samengevoegd.

(3) U kunt het gebruik van cookies weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar let op: als u dit doet kunt u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website gebruiken. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) aan Google en de verwerking van deze gegevens door Google ook voorkomen door het downloaden en installeren van de browser-plugin die onder de volgende link [http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de] beschikbaar is.

(4) Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de extensie "_anonymizeIp()". Hierdoor kunnen IP-adressen in verkorte vorm verder worden verwerkt, waardoor de mogelijkheid van persoonlijke referenties wordt uitgesloten. Als de over u verzamelde gegevens een persoonlijke referentie bevatten, wordt deze onmiddellijk uitgesloten en worden de persoonlijke gegevens onmiddellijk gewist.
U kunt het verzamelen door Google Analytics ook voorkomen door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld, die voorkomt dat uw gegevens in de toekomst worden verzameld wanneer u deze website bezoekt:

(5) Wij gebruiken Google Analytics om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. Voor de uitzonderlijke gevallen waarin persoonlijke gegevens naar de VS worden overgedragen, heeft Google zich onderworpen aan het EU-VS Privacy Shield, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Google Analytics is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO.

(6) Informatie van derden: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, Fax: +353 (1) 436 1001. Gebruikersvoorwaarden: http://www.google.com/analytics/terms/de.html, overzicht van gegevensbescherming: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html, en het privacybeleid: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

(7) Deze website maakt ook gebruik van Google Analytics voor een cross-device analyse van de bezoekersstromen, die wordt uitgevoerd via een gebruikers-ID. U kunt de apparaatoverschrijdende analyse van uw gebruik in uw klantaccount onder "Mijn gegevens", "persoonlijke gegevens", deactiveren.

2. Gebruik van Matomo

(1) De websites van de ISD Groep (isdgroup.com, wiki.isdgroup.com, forum.isgroup.com en help.isdgroup.com) gebruiken de webanalysedienst Matomo om het gebruik van onze website te analyseren en regelmatig te verbeteren. We kunnen de verkregen statistieken gebruiken om ons aanbod te verbeteren en interessanter te maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van Matomo is artikel 6, lid 1, p. 1 lit. f DS-GVO.

(2) Voor deze evaluatie worden cookies (zie § 3 voor details) op uw computer opgeslagen. De op deze manier verzamelde informatie wordt door de verantwoordelijke persoon uitsluitend op zijn server in [Duitsland] opgeslagen. U kunt de evaluatie aanpassen door bestaande cookies te verwijderen en het opslaan van cookies te voorkomen. Als u het opslaan van cookies verhindert, wijzen wij u erop dat u deze website mogelijk niet in zijn volle omvang kunt gebruiken. U kunt het opslaan van cookies voorkomen door de instellingen van uw browser aan te passen. Het voorkomen van het gebruik van Matomo is mogelijk door het volgende vinkje te verwijderen en zo de opt-out plug-in te activeren:

3. Gebruik van Wiredminds

Onze website maakt gebruik van de tel pixeltechnologie van wiredminds GmbH (www.wiredminds.de) om het bezoekersgedrag te analyseren. Er kunnen gegevens worden verzameld, verwerkt en opgeslagen waaruit gebruikersprofielen onder een pseudoniem worden aangemaakt. Waar mogelijk en zinvol worden deze gebruikersprofielen volledig anoniem gemaakt. Hiervoor kunnen cookies worden gebruikt. Cookies zijn kleine tekstbestanden die in de internetbrowser van de bezoeker worden opgeslagen en dienen om de internetbrowser te herkennen. De verzamelde gegevens, die ook persoonlijke gegevens kunnen bevatten, worden doorgegeven aan Wiredminds of rechtstreeks door Wiredminds verzameld. Wiredminds kan informatie die is achtergelaten door bezoeken aan de websites gebruiken om geanonimiseerde gebruikersprofielen aan te maken. De aldus verkregen gegevens zullen niet worden gebruikt om de bezoeker van deze website persoonlijk te identificeren zonder de afzonderlijk verleende toestemming van de betrokkene en zullen niet worden samengevoegd met persoonlijke gegevens over de drager van het pseudoniem. Als IP-adressen worden geregistreerd, worden ze onmiddellijk anoniem gemaakt door het laatste nummerblok te verwijderen.

4. Gebruik van HubSpot

Voor onze marketing activiteiten maken wij gebruik van HubSpot. Dit is een geïntegreerde softwareoplossing waarmee we verschillende aspecten van onze online marketing afdekken.

Deze omvatten onder andere:

 • Blog
 • E-Mail Marketing (Nieuwsbrief en geautomatiseerde mailings, bijvoorbeeld voor de levering van downloads.)
 • Social Media Publishing & Reporting
 • Reporting (bv. traffic-bronnen, toegangen, etc. ...)
 • Contactbeheer (bijv. gebruikerssegmentatie & CRM)
 • Landingspagina's en contactformulieren

Met onze registratiedienst kunnen bezoekers van onze website meer te weten komen over ons bedrijf, inhoud downloaden en hun contactgegevens en andere demografische informatie verstrekken.

Deze informatie en de inhoud van onze website worden opgeslagen op servers van onze softwarepartner HubSpot. Wij kunnen deze informatie gebruiken om contact op te nemen met de bezoekers van onze website en om te bepalen welke diensten van ons bedrijf voor hen interessant zijn.

Alle door ons verzamelde informatie valt onder dit privacybeleid. We gebruiken alle verzamelde informatie alleen om onze marketing te verbeteren.

HubSpot is een softwarebedrijf uit de VS met een dochteronderneming in Ierland.

Contact:

HubSpot

2nd Floor 30 North Wall Quay
Dublin 1, Ireland,
Telefon: +353 1 5187500.

HubSpot is onderworpen aan TRUSTe's Privacy Seal en het "U.S. - Swiss Safe Harbor" raamwerk.

4. Gebruik van Google Adwords Conversie
(1) Wij gebruiken het aanbod van Google Adwords om onze aantrekkelijke aanbiedingen onder de aandacht te brengen door middel van reclamemateriaal (zogenaamde Google Adwords) op externe websites. Aan de hand van de gegevens van de reclamecampagnes kunnen we bepalen hoe succesvol de afzonderlijke reclamemaatregelen zijn. Op deze manier streven we ernaar om u reclame te laten zien die voor u interessant is, om onze website interessanter voor u te maken en om een eerlijke berekening van de reclamekosten te maken.

(2) Deze reclamemedia worden door Google geleverd via zogenaamde "Ad Servers". Voor dit doel maken we gebruik van ad server cookies, waarmee bepaalde parameters kunnen worden gemeten om het succes te meten, zoals de weergave van advertenties of kliks door gebruikers. Als u onze website bereikt via een Google-advertentie, slaat Google Adwords een cookie op in uw pc. Deze cookies vervallen meestal na 30 dagen en zijn niet bedoeld om u persoonlijk te identificeren. De unieke cookie-ID, het aantal advertentie-impressies per plaatsing (frequentie), de laatste impressie (relevant voor post-view conversies) en de opt-out informatie (aanduiding dat de gebruiker niet langer gecontacteerd wenst te worden) worden meestal opgeslagen als analysewaarden voor dit cookie.

(3) Met deze cookies kan Google uw internetbrowser herkennen. Als een gebruiker bepaalde pagina's van de website van een AdWords-client bezoekt en de cookie die op zijn computer is opgeslagen niet is verlopen, kunnen Google en de client herkennen dat de gebruiker op de advertentie heeft geklikt en naar die pagina is doorgestuurd. Elke Adwords-client krijgt een ander koekje toegewezen. Cookies zijn niet te traceren via de websites van Adwords-cliënten. Wij verzamelen en verwerken zelf geen persoonlijke gegevens in de genoemde reclamemaatregelen. We ontvangen alleen statistische evaluaties van Google. Aan de hand van deze evaluaties kunnen we herkennen welke van de gebruikte reclamemaatregelen bijzonder effectief zijn. Wij ontvangen geen verdere gegevens over het gebruik van het reclamemateriaal, met name kunnen wij de gebruikers niet identificeren op basis van deze informatie.

(4) Door de gebruikte marketingtools maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google. Wij hebben geen invloed op de omvang en het verdere gebruik van de door Google met behulp van deze tool verzamelde gegevens en informeren u daarom volgens onze stand van kennis: Door de integratie van AdWords Conversion ontvangt Google de informatie dat u het betreffende deel van onze website heeft opgeroepen of dat u op een advertentie van ons heeft geklikt. Als u bent geregistreerd bij een Google-service, kan Google het bezoek aan uw account toewijzen. Ook als u niet bij Google bent geregistreerd of niet bent ingelogd, is het mogelijk dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

(5) U kunt deelname aan dit traceerproces op een aantal manieren voorkomen: a) door uw browsersoftware dienovereenkomstig aan te passen, in het bijzonder door cookies van derden te onderdrukken zodat u geen advertenties van derden ontvangt; b) door cookies voor het traceren van conversies uit te schakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein "www.googleadservices.com", https://www.google, worden geblokkeerd. de/settings/ads, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; c) door het uitschakelen van op interesse gebaseerde advertenties van providers die deel uitmaken van de zelfregulerende campagne "Over advertenties" via de link http://www.aboutads.info/choices, waarbij deze instelling wordt verwijderd als u uw cookies verwijdert; d) door ze permanent uit te schakelen in uw Firefox-, Internet Explorer- of Google Chrome-browsers via de link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wij willen u erop wijzen dat u in dit geval wellicht niet alle functies van dit aanbod ten volle kunt benutten.

(6) De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO. Meer informatie over gegevensbescherming bij Google vindt u hier: http://www.google.com/intl/de/policies/privacy en https://services.google.com/sitestats/de.html. U kunt ook de website van het Network Advertising Initiative (NAI) bezoeken op http://www.networkadvertising.org. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS Privacy Schild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Social Media

1. Gebruik van Social-Media-Plug-ins
(1) Op dit moment gebruiken we de volgende social media plug-ins: Facebook, Google+, Twitter, LinkedIn. We gebruiken de zogenaamde twee-klik-oplossing. Dit betekent dat wanneer u onze site bezoekt, er in eerste instantie geen persoonlijke gegevens worden doorgegeven aan de aanbieders van de plug-ins. U kunt de aanbieder van de plug-in herkennen aan de beginletter of het logo op de doos. Wij geven u de mogelijkheid om rechtstreeks met de aanbieder van de plug-in te communiceren via de knop. Alleen als u op het gemarkeerde vakje klikt en het daarmee activeert, krijgt de aanbieder van de plug-in de informatie dat u de betreffende website van ons online-aanbod heeft bezocht. Bovendien worden de gegevens vermeld in § 3 van deze verklaring toegezonden. In het geval van Facebook en Xing wordt volgens de respectievelijke aanbieders in Duitsland het IP-adres direct na het ophalen geanonimiseerd. Door het activeren van de plug-in worden dus persoonlijke gegevens van u doorgegeven aan de betreffende plug-in aanbieder en daar opgeslagen (bij Amerikaanse aanbieders in de VS). Aangezien de plug-in provider met name via cookies gegevens verzamelt, raden wij u aan alle cookies via de beveiligingsinstellingen van uw browser te verwijderen voordat u op het grijze vakje klikt.

(2) Wij hebben geen invloed op de verzamelde gegevens en de procedures voor gegevensverwerking, noch zijn wij ons bewust van de volledige omvang van de gegevensverzameling, de doeleinden van de verwerking, de opslagperioden. We hebben ook geen informatie over het verwijderen van de verzamelde gegevens door de plug-in provider.

(3) De aanbieder van de plug-in slaat de over u verzamelde gegevens op als gebruikersprofielen en gebruikt deze voor de doeleinden van reclame, marktonderzoek en/of vraaggerichte vormgeving van zijn website. Een dergelijke evaluatie wordt met name uitgevoerd (ook voor gebruikers die niet zijn ingelogd) met als doel het presenteren van op behoeften gebaseerde reclame en het informeren van andere gebruikers van het sociale netwerk over uw activiteiten op onze website. U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het aanmaken van deze gebruikersprofielen, waarbij u contact moet opnemen met de betreffende plug-in provider om dit recht uit te oefenen. Via de plug-ins bieden wij u de mogelijkheid tot interactie met de sociale netwerken en andere gebruikers, zodat wij ons aanbod kunnen verbeteren en interessanter kunnen maken voor u als gebruiker. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de plug-ins is artikel 6, lid 1, zin 1, onder f), van de DS-GVO.

(4) De gegevens worden doorgegeven, ongeacht of u een account heeft bij de plug-in provider en daar ingelogd bent. Als u bent ingelogd bij de plug-in provider, worden de gegevens die wij van u verzamelen direct toegewezen aan uw bestaande account bij de plug-in provider. Als u op de geactiveerde knop klikt en bijvoorbeeld de pagina linkt, zal de plug-in provider deze informatie ook in uw gebruikersaccount opslaan en publiekelijk delen met uw contactpersonen. Wij raden u aan om regelmatig uit te loggen na het gebruik van een sociaal netwerk, maar vooral voordat u de knop activeert, omdat u dan kunt voorkomen dat u aan uw profiel wordt toegewezen bij de plug-in-provider.

(5) Meer informatie over het doel en de omvang van de gegevensverzameling en -verwerking door de aanbieder van de plug-in is te vinden in de verklaringen inzake gegevensbescherming van deze aanbieders, die hieronder worden verstrekt. Daar vindt u ook meer informatie over uw rechten en de mogelijkheden om uw privacy te beschermen.

(6) Adressen van de respectievelijke plug-in providers en URL's met hun informatie over gegevensbescherming:

a) [Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/policy.php; nadere informatie over het verzamelen van gegevens: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook heeft zich aangemeld bij het EU-US-Privacy-Shield onder voorbehoud van, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

b) Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, onder voorbehoud van, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

c)Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/privacy. Twitter heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

d) LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn heeft zich aangemeld bij het EU-VS privacyschild, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

LinkedIn Insight-Tag

1. Type en toepassingsgebied van de verwerking
We gebruiken LinkedIn Insight-Tag van LinkedIn Corporation, Sunnyvale, California, US om doelgroepen te creëren, bezoekersgroepen van ons online aanbod te segmenteren, conversiepercentages te identificeren en deze vervolgens te optimaliseren. Dit is vooral het geval wanneer u interactie hebt met advertenties die we bij LinkedIn Corporation hebben geplaatst. Daartoe biedt LinkedIn Corporation een retargeting van websitebezoekers om gerichte advertenties buiten onze website weer te geven.

LinkedIn Insight-Tag verzamelt gegevens over bezoeken aan onze website, waaronder URL, verwijzer-URL, IP-adres, apparaat- en browsereigenschappen (user agent) en tijdstempels. Deze gegevens worden gebruikt om geanonimiseerde rapporten weer te geven op de doelgroep en advertentieprestaties van de website.

2. Doel en rechtsgrondslag
Het gebruik van LinkedIn Insight-Tag is gebaseerd op uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG.

3. Opslagtijd
De werkelijke opslagtijd van de verwerkte gegevens wordt niet door ons beïnvloed, maar wordt bepaald door LinkedIn Corporation. Zie voor meer informatie het LinkedIn Insight-Tag privacybeleid: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

Andere

1. Links en verwijzingen naar andere internetaanbiedingen
Het internetaanbod van ons bedrijf bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van de voorschriften inzake gegevensbescherming door derden of voor de inhoud van deze andere websites.

2. Beveiliging
ISD gebruikt technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om uw door ons verzamelde persoonsgegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of toegang door onbevoegden. Onze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in overeenstemming met de technologische ontwikkelingen.

3. Juridische geldigheid
Deze disclaimer dient te worden beschouwd als onderdeel van de internet publicatie waar u van bent doorverwezen. Indien delen of afzonderlijke termen van deze verklaring niet wettelijk of correct zijn, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen onaangetast door dit feit.

4. Vragen
Uw vertrouwen is belangrijk voor ons. Daarom willen wij uw vragen over de verwerking van uw persoonlijke gegevens te allen tijde beantwoorden. Als u vragen hebt waarop deze gegevensbeschermingsverklaring geen antwoord kon geven of als u meer gedetailleerde informatie wenst te ontvangen over een bepaald punt, kunt u te allen tijde contact opnemen met de gegevensbeschermingsfunctionaris op datenschutz@agad.de.

Toestemmingsmanagementtool

Consentmanager
Wij hebben op onze website de toestemmingsmanagementtool "consentmanager" (www.consentmanager.net) van consentmanager AB (Håltgelvågen 1b, 72348 Västerås, Zweden, info@consentmanager.net) geïntegreerd om toestemming te krijgen voor gegevensverwerking en gebruik van cookies of vergelijkbare functies. Met behulp van "consentmanager" heeft u de mogelijkheid om toestemming te geven voor bepaalde functionaliteiten van onze website, bijv. ten behoeve van het integreren van externe elementen, het integreren van streaming content, statistische analyse, meting en gepersonaliseerde reclame. Met behulp van "consentmanager" kunt u uw toestemming geven of weigeren voor alle functies of uw toestemming geven voor afzonderlijke doeleinden of afzonderlijke functies. De door u gemaakte instellingen kunnen ook achteraf worden gewijzigd. Het doel van de integratie van de "toestemmingsmanager" is om de gebruikers van onze website te laten beslissen over de bovengenoemde zaken en om, in het kader van het verdere gebruik van onze website, de mogelijkheid te bieden om reeds gemaakte instellingen te wijzigen. Door het gebruik van "consentmanager" worden persoonsgegevens en informatie van de gebruikte eindapparatuur, zoals het IP-adres, verwerkt.

De rechtsgrondslag voor de verwerking is Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. c) in combinatie met Art. 6 para. 3 zin 1 lit. a) in samenhang met Art. 7 para. 1 GDPR en, subsidiair, lit. f). Door de gegevens te verwerken, helpt consentmanager ons (volgens GDPR is dit de verantwoordelijke partij) om onze wettelijke verplichtingen na te komen (bijv. bewijsplicht). Onze legitieme belangen bij de verwerking liggen in de opslag van gebruikersinstellingen en -voorkeuren met betrekking tot het gebruik van cookies en andere functionaliteiten. "Consentmanager" slaat uw gegevens op zolang uw gebruikersinstellingen actief zijn. Twee jaar na het maken van de gebruikersinstellingen wordt opnieuw om toestemming gevraagd. De gemaakte gebruikersinstellingen worden dan opnieuw opgeslagen voor deze periode.

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking. U heeft het recht om bezwaar te maken om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie. Om bezwaar te maken, kunt u een e-mail sturen naar info@consentmanager.net.

Mededeling betreffende gegevensbescherming voor sollicitanten

Kennisgeving van gegevensbescherming voor aanvragers overeenkomstig de artikelen 13 en 14 van de algemene verordening gegevensbescherming van de EU

1. Wie is verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en met wie kan ik contact opnemen?

De verantwoordelijke entiteit is:

ISD Software und Systeme GmbH
Hauert 4
44227 Dortmund
Germany
Phone +49 231 9793-0
info@isdgroup.com

U kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken op:

datenschutz@agad.de of ons postadres met de toevoeging "functionaris voor gegevensbescherming".

2. Welke bronnen en gegevens gebruiken wij??
Wij kunnen met name de volgende persoonsgegevens verwerken in het kader van de sollicitatieprocedure:

 • Stamgegevens (voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, opleiding, beroepsachtergrond, enz.)
 • Contactgegevens, bv. adres, e-mail, telefoonnummer(s)
 • Indien nodig, verdere documenten zoals verblijfs- en werkvergunningen
 • Met u uitgewisselde correspondentie
 • Telefonische contactgegevens (nummer, tijdstip, duur van het gesprek)
 • Foto's die u aan ons ter beschikking stelt of die gemaakt zijn in het kader van evenementen waaraan u deelneemt/bezoeker bent
 • Persoonsgegevens die wij mogen verwerken uit publiek toegankelijke bronnen (bijv. handelsregister, kredietwaardigheidsinformatie van Creditreform

In de regel ontvangen wij de bovengenoemde gegevens (met uitzondering van het laatstgenoemde punt) rechtstreeks van u. Indien wij de gegevens uit andere bronnen ontvangen, zullen wij u daarover afzonderlijk informeren.

3. Waarvoor verwerken wij de gegevens (doel van de verwerking) en op welke rechtsgrondslag?
Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van § 26 BDSG (Duitse federale wet op de gegevensbescherming) om de sollicitatieprocedure uit te voeren. Het doel hiervan is het aangaan van een arbeidsverhouding. Na afronding van de sollicitatieprocedure blijven wij uw gegevens nog zes maanden verwerken op basis van Art. 6 (1) (f) GDPR (Algemene verordening gegevensbescherming), met name om ons te verdedigen tegen eventuele claims. Als u ons toestemming hebt gegeven om u in onze sollicitantendatabase op te nemen, verwerken wij uw gegevens om geschikte arbeidsmogelijkheden voor u te selecteren. De rechtsgrondslag hiervoor is § 26 (2) BDSG in combinatie met uw toestemming.

4. Wie ontvangt mijn data?
Binnen ons bedrijf worden de gegevens alleen verwerkt door personen die daarvoor verantwoordelijk zijn. Het doorgeven van gegevens aan andere bedrijven van de ISD GROUP met het oog op het aangaan van arbeidsrelaties gebeurt alleen met uw toestemming. U wordt hierover apart geïnformeerd wanneer u uw toestemming verleent.

5. Worden gegevens doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie?
Er worden geen gegevens doorgegeven aan derde landen.


6. Hoe lang wordt mijn data opgeslagen?
Wij verwerken en bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is voor de vervulling van onze contractuele en wettelijke verplichtingen. Wanneer de gegevens niet langer nodig zijn voor de vervulling van contractuele of wettelijke verplichtingen, worden zij regelmatig gewist, tenzij de verdere verwerking ervan gedurende een beperkte periode om wettelijke redenen vereist is. In het geval van een niet-succesvolle sollicitatieprocedure wissen wij uw gegevens gewoonlijk na zes maanden, tenzij u ons toestemming hebt gegeven om ze in onze sollicitantendatabank op te slaan. Indien u ons toestemming hebt gegeven om uw gegevens in onze kandidatendatabank op te nemen, zullen wij de gegevens bewaren tot u uw toestemming intrekt of tot de geldigheidsdatum, indien van toepassing.

7. Welke rechten heb ik op het gebied van gegevensbescherming?

Elke betrokkene heeft het recht op informatie overeenkomstig artikel 15 van de GDPR, het recht op rectificatie overeenkomstig artikel 16 van de GDPR, het recht op wissing overeenkomstig artikel 17 van de GDPR, het recht op beperking van de verwerking overeenkomstig artikel 18 van de GDPR, het recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de GDPR en het recht op gegevensoverdraagbaarheid overeenkomstig artikel 20 van de GDPR. Met betrekking tot het recht op informatie en het recht om gegevens te laten wissen, gelden de beperkingen overeenkomstig §§ 34 en 35 BDSG. Bovendien bestaat het recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit voor gegevensbescherming (artikel 77 GDPR juncto § 19 BDSG).

U kunt uw toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde intrekken door contact op te nemen met de verantwoordelijke entiteit. Dit geldt ook voor de herroeping van verklaringen van toestemming die aan ons zijn gegeven voordat de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de EU in werking is getreden, d.w.z. vóór 25 mei 2018. Houd er rekening mee dat de herroeping alleen van kracht wordt voor de toekomst. Verwerkingen die vóór de herroeping hebben plaatsgevonden, worden dus niet beïnvloed door een herroeping. Houd er ook rekening mee dat wij ondanks de intrekking van de toestemming uw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk kunnen blijven verwerken op basis van een wettelijke machtiging.

8. Ben ik verplicht gegevens te verstrekken?
Het verstrekken van uw gegevens aan ons is voor u vrijwillig. Indien u ons echter niet de nodige gegevens verstrekt, is het mogelijk dat wij u niet in aanmerking kunnen nemen in de sollicitatieprocedure.

9. In welke mate is er sprake van geautomatiseerde besluitvorming (met inbegrip van profilering)?
Wij stellen geen profielen op.

 

Informatie over uw recht om bezwaar te maken overeenkomstig artikel 21 van de Algemene verordening gegevensbescherming (GDPR) van de EU

U hebt het recht om te allen tijde, op gronden die verband houden met uw specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens die plaatsvindt op basis van artikel 6, lid 1, onder e), van de GDPR (gegevensverwerking in het algemeen belang) en artikel 6, lid 1, onder f), van de GDPR (gegevensverwerking op basis van een belangenafweging); dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van artikel 4, lid 4, van de GDPR.

Als u bezwaar maakt, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw rechten, belangen en vrijheden, of voor de indiening, uitoefening of verdediging van rechtsvorderingen.

Het bezwaar kan vormvrij worden gemaakt.

 

Mijn ISD account