HiCAD 2019 - CAD software voor all-rounders en specialisten

Met de Major Release van HiCAD 2019 verreikt ISD Group u opnieuw met een overvloed aan hoogtepunten en verbeteringen in de verschillende brancheoplossingen. Een opmerkelijk hoogtepunt is bijvoorbeeld de nieuwe Profile Installation-module voor een snelle en eenvoudige realisatie van industriële gevels.

Met behulp van deze module kunnen profielen op verschillende lagen op een schets worden geïnstalleerd, dit terwijl invoegingen kunnen worden weggelaten en toegevoegd met vrij selecteerbare begin en restafstanden. Daarnaast kunnen dwarsverbindingen op verschillende manieren worden aangesneden (stootvoeg, overlappende verbinding, stijve verbinding). Bovendien kunnen de profielen worden onderverdeeld in verschillende pakketten ("Verpakking") en kunnen de profiellengtes worden aangepast voordat ze worden verzonden om het aantal verschillende te verzenden profiellengtes te verminderen. Voor complete installaties kunnen Stuklijsten en tekeningen automatisch worden gegenereerd.

Een ander opvallend hoogtepunt is de nieuwe tool Textures. HiCAD 2019 biedt een veelvoud aan nieuwe structuren, bijvoorbeeld voor architectuur, metalen en niet-metalen. Ook zijn er nieuwe functies beschikbaar voor het toewijzen van nieuwe texturen, het maken van nieuwe of het wijzigen van bestaande texturen.

Andere hoogtepunten de vernieuwde driedimensionale onderdelenstructuur in het ICN, de verbeterde driedimensionale schetsfunctie, de concentrische transformatie voor exploded views, de introductie van zogenaamde "afhankelijke samenstellingen", het geoptimaliseerde dialoogvenster van de trappenconfigurator, de QOMET -specifieke stuklijsten in Steel Engineering, de nieuwe down-grade editor in Plant Engineering of de volledig herziene functionaliteit voor flenzen op basis van schetsen in plaatwerk.

De hoogtepunten:

Basis (module overschrijdend)

Nieuwe 3D-part structuur in ICN

De vertegenwoordiging van de 3D delen in ICN is opnieuw ontworpen:

 • Verbeterde prestaties, met name in complexe tekeningen
 • Weergave in tabelvorm met meerdere kolommen
 • Sorteren door op de kolomkop te klikken
 • Individuele configuratie van de representatie
 • Snel schakelen tussen de weergave van HiCAD- en HELiOS-attributen

Nieuwe functies voor texturen

 • Texture Editor voor het maken van nieuwe texturen
 • Nieuwe dialoog voor toewijzing van texturen
 • Een veelheid aan nieuwe texturen, b.v. voor architectuur, metalen en niet-metalen

Converteer "oude" positioneringen naar nieuwe standaard positionering

Vanaf HiCAD 2019 wordt automatisch bepaald welke modus wordt gebruikt voor het uitdelen van positienummers. Het is niet mogelijk om de gewenste modus te selecteren via Configuration Management. De gebruikte modus hangt af van de geopende tekening:

 • Voor tekeningen gemaakt met HiCAD 2019 of oudere tekeningen die nog niet zijn voorzien van positienummer, wordt de standaard positienummering gebruikt (sinds HiCAD 2018).
 • Omgekeerd wordt de modus Itemisation up to HiCAD 2017 alleen gebruikt voor tekeningen die met een versie vóór HICAD 2019 zijn gemaakt en die - althans gedeeltelijk - zijn voorzien van positienummers met de oude modus.
 • Voor het converteren van tekeningen voorzien van positienummers middels Itemisation up to HiCAD 2017 naar de gereviseerde positienummering vanaf HiCAD 2018, is de functie Omzetten naar standaard positionering beschikbaar gesteld.

Verbeteringen in Drawing derivation

 • Bij geveltechniek wordt plaatmateriaal gebruikt als gebogen profiel of paneel. Vaak wordt gevraagd dat deze plaatmetalen ook automatisch worden gedimensioneerd in standaardaanzichten bij het maken van werkplaatstekeningen (bovenaanzicht, zijaanzicht, vooraanzicht) en dat de bewerkingen naast de buitenafmetingen in overweging worden genomen. Voor dit doel biedt HiCAD 2019 speciale dimension rules voor het dimensioneren.
 • Vanaf HiCAD 2019 is het mogelijk om via de instelling Dimensionering te bepalen of de buighoek van 90 ° moet worden gedimensioneerd in werkplaatstekeningen in het doorsnedes van panelen of gebogen profielen
 • Verkortingen van views worden uniform weergegeven.

Synchronisatie van part attributen naar HELiOS artikelattributen

Met de nieuwe artikelsynchronisatie bij het opslaan, kunt u opgeven welke partattributen moeten worden gesynchroniseerd met de artikelattributen. Deze attributen worden automatisch gesynchroniseerd bij elke opslag.

Verbetering in prestaties

 • De HiCAD functiedialogen werken aanzienlijk sneller vanwege interne aanpassingen
 • De collisie detectie werkt veel sneller (factor 3) vanaf HiCAD 2019

Catalogus verbeteringen

 • DIN ISO 7379 - Passchroeven met binnenzeskant
 • DIN 444-B - Oogbouten
 • DIN 7500 - draadsnijdende schroeven

Gratis toegang tot PARTS4CAD

Vanaf HiCAD 2019 krijgt u gratis toegang tot de catalogi van meer dan 500 fabrikanten via de catalogus parts4cad van Cadenas. De toegang tot het uitgebreide catalogusbereik (DIN / ISO / EN ... Normen + alle 800-fabrikantencatalogi) is gebaseerd op licenties.

3-D / Feature technologie / Parametrisch modelleren

Nieuwe opties voor exploded views

 • Naast de functie Verplaatsen en roteren, is nu een ander transformatietype voor exploded views, Concentricity, beschikbaar. Gebruik deze functie om concentrische transformaties in de geëxplodeerde weergavemodus te definiëren. Dit is logisch als u delen wilt transformeren die concentrisch rond een gemeenschappelijk centrum zijn gerangschikt, bijvoorbeeld bouten aangebracht op een polair of radiaal rooster.
 • Vanaf nu kunnen secties, details, en uitsneden worden omgezet in exploded views.
 • Uitsneden kunnen worden gemaakt en bewerkt in een exploded view. De explosie wordt tijdelijk verwijderd.

Verbeterde annotaties

 • U hebt nu de optie om annotatiesjablonen voor onderdeelfilters te gebruiken voor automatische annotaties van enkele onderdelen, maar ook selecties van meerdere onderdelen. Specifieke annotatiesjablonen kunnen aan deze filters worden toegewezen via de Configuration Editor, waarmee u verschillende annotatietemplates voor liggers, platen (Steel Engineering) en sheets (Sheet Metal) kunt gebruiken.
 • Het is mogelijk om extra aanhaallijnen aan één onderdeel toe te voegen.
 • Annotaties binnen één of meerdere selectiehoeken kunnen in één stap worden verwijderd.

Verbeterde dimensionering

 • Voor de functie Heights above datum, zijn er extra symbolen voor maatlijnafsluitingen beschikbaar: cirkel, met kruis, ongevuld en half gevuld.
 • U kunt nu ook de maateenheid en het aantal decimalen instellen voor het cijfer van de 2de dimensie.
 • De voorinstellingen voor projectielijnen met hoekafmetingen kunnen nu afzonderlijk worden opgegeven.

Afhankelijke samenstellingen

Naast de reeds bestaande dependent part biedt HiCAD nu ook de afhankelijke samenstellingsfunctie. U kunt deze functie gebruiken om een samenstelling waarnaar wordt verwezen in de modeltekening te vervangen door een afhankelijke samenstelling. Het verschil tussen een afhankelijk samenstelling en een samenstelling op basis van een referentie is dat de afhankelijke samenstelling alleen in één richting wordt gesynchroniseerd. Dat wil zeggen, alleen wijzigingen in de originele samenstelling worden overgenomen in de afhankelijke samenstelling, en niet andersom. Dit kan handig zijn als u bijvoorbeeld een onderdeel moet aanpassen om de montage mogelijk te maken, bijvoorbeeld door er boringen op aan te brengen. Onderdelen waarnaar wordt verwezen, passen de boringen ook toe in andere modeltekeningen, wat niet het geval is wanneer u ze in een afhankelijke samenstelling gebruikt. Als de oorspronkelijke tekening echter wordt gewijzigd (bijvoorbeeld door boringen toe te passen, maar ook door het toevoegen of verwijderen van onderdelen), worden deze wijzigingen overgenomen in de afhankelijke samenstelling.

Nieuw part type 3-D

HiCAD 2019 maakt nu een onderscheid tussen de onderdeeltypen Schets en 3D-schets. Vlakke schetsen en driedimensionale schetsen zijn gemarkeerd met verschillende symbolen in het ICN en de partfilters voor de functie zoeken kunnen nu afzonderlijk worden gebruikt voor vlakke schetsen en driedimensionale schetsen. De nieuwe driedimensionale schets vervangt de C-edge. Daarnaast kunnen delen met lijnen worden omgezet naar een 3D-schets. Dit is logisch als u bijvoorbeeld onderdelen via de 3D-interface wilt importeren.

Parametrisch klonen van onderdelen

De vorige vier functies Clone, Parametric, etc, zijn gecombineerd tot één nieuwe, centrale functie genaamd Clone parts (parametric).

Een veelvoud aan verbetering ten aanzien van HCM

 • Herziene weergave van HCM-beperkingen in ICN, b.v. nieuwe symbolen voor beperkingen, markering van vaste of volledig gedefinieerde delen, sorteren op geometrie of per beperking, Sorteren op basis van geometrie zonder beperkingen, gestandaardiseerde aanduiding van fouten, opmerking voor HCM-beperkingen.
 • Weergave van vrijheidsgraden in modeltekeningen
 • Opnieuw ontworpen HCM-functiegroepen, zodat de meest frequent benodigde HCM-functies nu direct beschikbaar zijn en niet meer hoeven worden aangeroepen vanuit submenu's
 • Schakelen van coördinatensysteem tijdens verwerking van 3D-schetsen en verbeterde UNDO in schetsen met HCM-model
 • Consistente weergave van parametrische dimensies
 • Automatische bijwerking voor HCM-modellen van bovengeschikte samenstellingen bij het toepassen van wijzigingen aan een onderdeel
Interfaces

CADfix12

Met de update naar CADfix 12 zijn de volgende formaatversies nu beschikbaar voor HiCAD:

 • CATIA V5 2018
 • NX 12
 • SolidWorks 2018
 • Creo 5.0
 • JT v9.0

STL import

Vanaf HiCAD 2019 is het mogelijk ASCII en binaire STL bestanden te importeren

IFC4 Format

HiCAD 2019 ondersteund IFC4 voor export en import, export opties zijn uitgebreid met de mogelijkheid om alleen zichtbare delen te exporteren in plaats van de hele tekening. Daarnaast is de performance van de export optie verbeterd.

NCX

De NCX export is verreikt met twee nieuwe opties voor meer grip op aansturing van zaaghoeken

Sheet Metal

Flens langs schets

U kunt de volledig herziene flens langs schetsfunctie gebruiken om meerdere flenzen in één stap aan een sheet te bevestigen. Zodra uw waarde-invoer voldoende is, wordt een voorbeeld van de nieuwe flenzen weergegeven, d.w.z. wanneer u een schets en een verbindingsrand kiest, worden de mogelijke flenzen weergegeven op het onderdeel.

Herziene Sheet Metal Ribbon

Om de gebruiksvriendelijkheid van het tabblad Plaatwerk verder te verbeteren, werden sommige functies gecombineerd in nieuwe functiegroepen en verplaatst naar het eerste, direct zichtbare gedeelte van de gebruikersinterface.

Verbeterd contextmenu voor buigzones

Het contextmenu voor buigzones is uitgebreid en biedt nu nieuwe functies Subtract en Devide. Hiermee kunt u rechte sneden toepassen, of buigzones splitsen zonder naar de functies op het 3-D tabblad over te schakelen.

Bevestig de lange flens aan de korte flens, met ontlastingsgroef

Bij het bevestigen van flenzen wordt nu een ontlastingsgroef aangebracht op de nieuwe flens als deze voorbij de verbindingsrand uitsteekt.

Bewaar buigzone-teksten in verkorte weergaven

Bend zone-teksten worden nu bewaard in verkorte weergaven van de uitslagen.

Correctiemethode en buigradius als featurestap

In sommige functie-dialoogvensters voor plaatmetaal kunt u een optie van halffabricaten activeren voor buigradius en correctiemethode. Als u deze opties hebt geselecteerd, ziet u de relevante waarde als featurestap

Verbeterde dimensioneringsregels voor plaatwerk

Bij geveltechniek wordt plaatmateriaal gebruikt als gebogen profiel of paneel. Vaak wordt gevraagd of deze plaatmetalen ook automatisch worden gedimensioneerd in standaardaanzichten bij het maken van werkplaatstekeningen (bovenaanzicht, zijaanzicht, vooraanzicht) en dat de bewerkingen naast de buitenafmetingen in overweging worden genomen. Voor dit doel biedt HiCAD 2019 speciale regels voor het dimensioneren.

Steel Engineering

QOMET stuklijsten

HiCAD 2019 ondersteunt de uitvoer van QOMET-specifieke stuklijsten. QOMET is een ERP-systeem, speciaal ontworpen voor gebruik in staal- en metaaltechniek. De stuklijsten kunnen worden uitgevoerd voor de gehele tekening of voor het actieve deel en bevatten specifieke kolommen van de Excel-stuklijst voor staaltechniek (hicad_Stahlbau.xlsc), die specifiek relevant zijn voor QOMET-systemen. Uitvoer vindt plaats in het CSV-formaat.

Het laden van het HELiOS artikelgegevens bij gebruik van halffabricaten

In vorige versies werden artikelgegevens van halffabricaten niet overgedragen naar HiCAD bij het invoegen van gekoppelde onderdelen zoals Steel Engineering-verbindingen, trappen, leuningen, elementinstallaties, profielinstallaties. Vanaf HiCAD 2019 kan dit gedrag worden gewijzigd via een instelling in de Configuration Editor.

Verbeterde trappenconfigurator dialoogvenster

Het tabblad berekening van de trappenconfigurator is nu veel intuïtiever. De verschillende soorten trappenbegin en -einde kunnen nu via symbolen worden gekozen. De info-afbeelding van de trap in het dialoogscherm wordt tijdens het proces automatisch aangepast.

Kruisverband (2602) - Positie van de verbinding van de knoopplaat

Als u een rechthoekige plaat kiest als knoopplaat op het tabblad bevestiging van het dialoogvenster Cross-bracing (2602), zijn er verschillende selectieopties beschikbaar op het tabblad verbindingspunt, zodat u de positie van de verbinding op de knoopplaat kunt beïnvloeden.

Uitwisselen van profielen geplaatst op een c-edge

Vanaf HiCAD 2019 is het mogelijk om profielen geplaatst op een c-edge uit te wisselen.

DXF-export van meerdelige glaspanelen

Bij het uitvoeren van DXF-export via plaatwerk komen glasruiten ook in aanmerking voor export vanaf HiCAD 2019. Als er meerdelige glasplaten zijn, worden de afzonderlijke glaslagen geëxporteerd.

Meerdelig profiel op basis van een schets

Door de gebruiker gedefinieerde meerdelige profielen kunnen nu niet alleen worden gemaakt van 2D-onderdelen, maar ook met vlakke schetsen.

Overname van U-values voor LogiKal glas

Bij de import vanuit LogiKal wordt de thermische overdrachtscoëfficiënt overgenomen en weggeschreven in systeem attribuut §26.

Drawing Management + BIM

Nieuwe functies voor gelinkte documenten

De functie gekoppelde documenten heeft nu een vervolgkeuzemenu met verdere functies voor gekoppelde documenten: modeltekening met onderdeel, productietekening (en), montage / klanttekeningen en bronmodel.

Afleiden, actieve samenstelling(en) zonder onderliggende onderdelen

De Afgeleide, actieve samenstelling(en) met onderliggende onderdelen heeft nu een vervolgkeuzemenu met de Afgeleide, actieve samenstelling (en) zonder subonderdelenfunctie. Ook hier wordt de actieve samenstelling gekopieerd, maar met het volgende verschil:

 • De artikelgegevens, revisiestanden en artikelnummers van de subonderdelen worden bewaard.
 • De workflow-status van de onderliggende onderdelen blijft ongewijzigd.
 • De links van de onderliggende onderdelen naar de tekeningen worden bewaard.
 • Deze functie kan zinvol zijn als u een vrijgegeven samenstelling voor de tweede keer invoegt, en daar gewoon een andere balk wilt toevoegen, zonder de onderliggende onderdelen te veranderen. Bij het voorzien van positienummers van de afgeleide samenstelling worden alleen de positienummers van de samenstelling voortgezet en de subonderdelen behouden hun originele positienummers.

Wijzig details van montage / klanttekeningen - Nieuwe contextmenu functies

Het contextmenu voor het wijzigen van viewbox dimensies van de detailfunctie is aangepast aan die van de functie Montagetekening op het tabblad tekenen. Dit betekent dat u nu nieuwe viewboxen kunt selecteren of viewboxen kunt verwijderen in montagetekeningen en klanttekeningen die zijn gemaakt via de Drawing Management + BIM-module.

Creëer / update automatisch tekeningen voor actieve samenstelling

Nieuw in HiCAD 2019 is de actieve samenstelling(en) met subonderdelen functie. U gebruikt deze functie om automatisch werkplaats- / detailtekeningen te maken en werkplaats- / detailtekeningen bij te werken na het wijzigen van de samenstellingen.

Metal Engineering / Element installation / Profile installation

Prestaties

De prestaties voor het invoegen en verwerken van elementen zijn aanzienlijk verbeterd in HiCAD 2019.

Hulpfuncties voor het maken van gebruiker gedefinieerde profielen in de achter-constructie

Het verbinden van onderdelen met de achter-constructie is sterk vereenvoudigd.

Voorwaarden en foutmeldingen in gebruiker gedefinieerde dialogen

Voor installatie-elementen kunt u nu voorwaarden voor de gebruikte variabelen toewijzen. Bovendien kunnen foutmeldingen worden gedefinieerd die worden weergegeven als niet is voldaan aan de voorwaarden voor het invoegen van het element.

Voorgehangen ALUCOBOND®-panelen

 • Ook voor voorgehangen ALUCOBOND-panelen kunt u nu het detailniveau selecteren dat kan worden geselecteerd, d.w.z. dat u kunt kiezen tussen Exact of vereenvoudigde weergave (Draft).
 • U kunt nu een nieuwe speling voor condensatiegaten opgeven. De standaardinstelling is 12 mm.
 • U kunt nu een vouwhoek voor zolders opgeven.
 • Een nieuwe achter-constructie voor het type ALUCOBOND voorgehangen is nu beschikbaar.

ALUCOBOND® SZ20 Panelen

Als u kiest voor de optie Verticale sectie - Verbinding, bovenaan: Vensterverbinding, borstwering bij het installeren van ALUCOBOND SZ20 panelen, wordt nu een extra, hoekige bevestigingsbeugel geplaatst.

Als u een dergelijke elementinstallatie met een achterconstructie verbindt, wordt de achterconstructie dienovereenkomstig ingekort en worden boringen toegepast op de achterconstructie en de bevestigingsbeugel.

De nieuwe profile installation module

Gebruik deze module voor een snelle en eenvoudige realisatie van industriële gevels. Middels deze module kunnen profielen op verschillende lagen op een schets worden geïnstalleerd, dit terwijl invoegingen kunnen worden weggelaten en toegevoegd met vrij selecteerbare begin en restafstanden. Daarnaast kunnen dwarsverbindingen op verschillende manieren worden gesneden (stootvoeg, overlappende verbinding, stijve verbinding). Bovendien kunnen de profielen worden onderverdeeld in verschillende pakketten ("Verpakking") en kunnen de profiellengtes worden aangepast voordat ze worden verzonden om het aantal verschillende te verzenden profiellengtes te verminderen. Voor complete installaties kunnen Stuklijsten en tekeningen automatisch worden gegenereerd.

Plant engineering / P&ID

Omdraaien van inbouw richting voor Plant Engineering varianten

In eerdere versies moest de inbouwrichting van plant engineering varianten op een pijplijn - in richting of in tegenovergestelde richting van de guideline tijdens onderdeelselectie worden opgegeven. Na gedeeltelijke selectie kon de richting niet meer worden gewijzigd. Vanaf HiCAD 2019 is het mogelijk om de inbouwrichting van een onderdeel tijdens het plaatsen van de variant te wijzigen.

Vrije selectie van rotatie-as en uitgebreide UNDO

 • De dialoog voor het roteren van onderdelen nadat deze is geplaatst, is herzien. Tot HiCAD 2018 kon je hier maar één verbindingsnummer selecteren. Vanaf HiCAD 2019 zullen de rotatie-as en draairichting grafisch worden gevisualiseerd en kan de rotatie-as vrij worden gekozen.
 • De functionaliteit van de UNDO-knop in het menu Rotatiehoek is verbeterd. Eerder waren de hoeken hier toegevoegd en vervolgens werden alle rotaties ingetrokken met één UNDO-actie. In sommige situaties heeft dit geleid tot fouten, b.v. in situaties waarbij een onderdeel eerst werd geroteerd, werd het verbindingspunt gewijzigd en ten slotte werd het onderdeel opnieuw gedraaid. Vanaf HiCAD 2019 herroept de UNDO-knop de rotatie rond de laatst geselecteerde rotatie-as. Als de rotatie 0 ° is, wordt de laatste wijziging van de rotatie-as ingetrokken. Op deze manier is het mogelijk om verschillende assen en verschillende rotaties onafhankelijk van elkaar in te trekken.

Helling/daling editor

Met de nieuwe helling/daling Editor kunt u hellingen of dalingen toewijzen aan individuele secties van een pijplijn.

Neem door de gebruiker gedefinieerde attributen over van P&ID

U kunt P&ID dialoogtypen toewijzen aan Plant Engineering attributen. Wanneer u één van de toegewezen dialoogtypes voor een symbool in een P + ID wijzigt en vervolgens overschakelt naar het 3D-layoutplan via P&ID Link naar 3D, de nieuwe waarde van het dialoogveld wordt toegepast op de attributen van het onderdeel.

Bloksymbolen

HiCAD ondersteunt nu zogenaamde bloksymbolen. Dit zijn symbolen die een P&ID-blad vertegenwoordigen.

Ga terug