Impressum

ISD Software und Systeme GmbH
Hauert 4
D-44227 Dortmund

Tel. +49 (0)231-9793-0

E-Mail: webmaster@isdgroup.de
Website: www.isdgroup.com

Directie:
Günter Flassig (Vors.)
Dr. Markus Grunwald
Michael Strucker

Handelsregister
HRB 4601,
Amtsgericht Dortmund

USTID
DE124661564

Dit impressum geldt ook voor de volgende social media profielen:

facebook.com/ISD.Software
twitter.com/HiCAD_HELiOS
youtube.com/ISDGroupVideos
plus.google.com/+Isdgroup
xing.com/companies/isdgroup
linkedin.com/company/isd-software-und-systeme-gmbh

Disclaimer:

ISD Software und Systeme GmbH stelt op deze homepage geselecteerde informatie over uiteenlopende thema's en projecten ter beschikking. Daarbij is ons doel het geïnteresseerde publiek te voorzien van actuele en nauwkeurige informatie. Wij staan altijd open voor kritiek en suggesties. Wanneer wij op de hoogte worden gesteld van fouten, dan zullen wij trachten deze te corrigeren. ISD Software und Systeme GmbH aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de informatie op deze website. Deze informatie is deels mogelijk niet allesomvattend, compleet, exact of actueel. Voor zover er een verbinding is met externe websites, heeft ISD Software und Systeme GmbH geen invloed op deze websites en aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van deze websites en tevens distantiëren wij ons hier van. Deze homepage is met name niet bedoeld voor het geven van specifiek advies in individuele gevallen.

ISD Software und Systeme GmbH is niet verantwoordelijk voor directe of indirecte schade, inclusief gederfde winst, die is ontstaan op basis van informatie of met betrekking tot informatie die beschikbaar is op de websites van ISD Software und Systeme GmbH of informatie waarnaar op deze site een koppeling bestaat.

Gebruiksrecht:
de door ISD Software und Systeme GmbH ter beschikking gestelde informatie, foto's, grafieken, animaties en verdere gegevens zijn niet vrij beschikbaar. Ze mogen niet worden gekopieerd of gebruikt in dezelfde of een soortgelijke context. Gebruiksrecht kan alleen worden verkregen op basis van schriftelijke toestemming door ISD Software und Systeme GmbH.

Gebruiksvoorwaarden:
lees de betreffende gebruiksvoorwaarden voor de websites van ISD Software und Systeme GmbH zorgvuldig door. Voor het gebruik van de websites gelden de hier gepubliceerde voorwaarden en de toepasselijke wetgeving. Door de toegang tot en het gebruik van de website gaat u akkoord met de gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u deze als bindend. Wanneer u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, onthoudt u zich dan van verder gebruik van deze website.

Copyright:
het idee voor deze website en de tekstuele en grafische vormgeving zijn auteursrechtelijk beschermd, net als alle tekstinhoud, tekeningen, animaties, foto's en de scripting – voor zover de auteursrechten geen eigendom zijn van andere rechthebbenden.

 

Afbeelding credits

Mijn ISD account